Emirates Flight Catering (EKFC), jedna z największych na świecie firm cateringowych, uruchomiła w swoich obiektach system zasilania wytwarzający energię elektryczną z energii słonecznej. Ta nowoczesna instalacja ma przynieść zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 3 mln kilogramów rocznie. To przykład jednej z wielu inwestycji EKFC w infrastrukturę umożliwiającą bardziej oszczędne gospodarowanie zasobami.

Najnowsza inicjatywa EKFC wspiera wdrażanie Strategii Czystej Energii 2050 dla Dubaju wprowadzonej w 2015 r. przez emira Dubaju, Jego Wysokość Szejka Mohammeda bin Rashid Al Maktoum. Strategia ta zakłada, że do 2050 roku emirat Dubaju ma zaspokajać 75 procent swojego zapotrzebowania na energię z tzw. czystych źródeł.

 

– Zrównoważony rozwój jest jednym z filarów strategii Grupy Emirates. Podjęliśmy zobowiązanie, że będziemy prowadzić działalność i korzystać z zasobów środowiska w sposób odpowiedzialny, dlatego stosujemy ekologiczne technologie we wszystkich obszarach naszej działalności, aby mimo stałego wzrostu naszej firmy minimalizować wpływ na środowisko. Zapoczątkowane niedawno inicjatywy Emirates Flight Catering otwierają nowe możliwości bardziej oszczędnego gospodarowania zasobami, służące realizacji strategii, zgodnie z którą Dubaj ma stać się globalnym ośrodkiem czystej energii i zielonej gospodarki – powiedział Jego Wysokość Szejk Ahmed bin Saeed Al Maktoum, prezes linii lotniczych i Grupy Emirates.

 

– Cieszymy się, mogąc ogłosić ukończenie kolejnej ważnej długofalowej inwestycji w zrównoważony rozwój naszej działalności. Nowa instalacja fotowoltaiczna, oparta na zaawansowanej technologii, pomoże nam dalej optymalizować wykorzystanie zasobów i poprawić efektywność środowiskową z korzyścią dla wszystkich: naszych klientów, pracowników i lokalnej społeczności. Mamy apetyt na ciągłe doskonalenie się w tym, co robimy i podtrzymujemy nasze zobowiązanie do dostarczania najlepszej jakości produktów i usług naszym klientom z wykorzystaniem zrównoważonych i innowacyjnych rozwiązań – powiedział Saeed Mohammed, prezes Emirates Flight Catering.

 

EKFC zainstalowała na dachach swoich budynków 8112 paneli fotowoltaicznych. Tworzą one elektrownię słoneczną, która ma produkować 4195 megawatogodzin energii elektrycznej rocznie, co pozwoli firmie zmniejszyć o 15% zużycie energii ze źródeł tradycyjnych w należących do firmy pralniach, zakładach produkcji spożywczej i obiektach zakwaterowania pracowników. Dzięki temu emisja dwutlenku węgla generowana przez EKFC spadnie o 3 mln kg rocznie, co stanowi odpowiednik emisji związanej z rocznym zużyciem energii na zasilenie 518 domów jednorodzinnych.

 

EKFC uznaje, że odpowiedzialność za środowisko stanowi klucz do sukcesu w perspektywie długofalowej i podejmuje się korzystać z zasobów naturalnych w sposób zrównoważony oraz minimalizować wpływ swojej działalności na środowisko we wszystkich jej obszarach.

 

EKFC wkrótce rozpocznie budowę największej farmy wertykalnej na świecie, w ramach wspólnego przedsięwzięcia z amerykańską grupą Crop One Holdings, liderem w tej branży. Obiekt o powierzchni ponad 12 tys. metrów kwadratowych będzie w stanie dostarczyć 2,7 tysięcy kilogramów wysokiej jakości zielonych warzyw liściastych uprawianych w kontrolowanym środowisku bez użycia środków chwastobójczych i owadobójczych, za to z mniejszym o 99% zużyciem wody w porównaniu z uprawą polową. Bliskość farmy pozwoli na szybką dostawę świeżych produktów w ciągu kilku godzin po ich zebraniu, dzięki czemu zachowają one swoje wartości odżywcze, a emisja dwutlenku węgla związana z transportem zostanie znacząco ograniczona. Pierwsze dostawy produktów do klientów planowane są na 2020 rok.

 

EKFC prowadzi kompleksowy program recyklingu odpadów, w ramach którego odpady nadające się do przetworzenia, w tym butelki plastikowe, puszki i folia aluminiowa, po usunięciu z samolotu są oddzielane od reszty odpadów pozostałych po posiłkach. Firma zleca także wtórne przerabianie zużytych opakowań tekturowych i papieru biurowego na nowe produkty.

 

Każdego miesiąca EKFC kieruje 270 000 kg surowców do dalszej obróbki zamiast na wysypisko i zapewnia recykling 130 000 kilogramów tektury, 4 000 kilogramów papieru, 14 000 kilogramów puszek aluminiowych i folii, 120 000 kilogramów szklanych butelek oraz 10 000 kilogramów plastikowych butelek.

 

Fakty i liczby:

Elektrownia słoneczna zmniejsza ilość dwutlenku węgla emitowaną przez Emirates Flight Catering o 2 968 568 kg rocznie, co stanowi odpowiednik:
zużycia 1 264 130 litrów paliwa silnikowego
rocznego zużycia energii do zasilenia 518 domów jednorodzinnych
8 112 zainstalowanych paneli fotowoltaicznych
System paneli słonecznych obejmuje 8 obiektów firmy Emirates Flight Catering
Zmniejszenie rachunku za energię o 1,86 mln AED rocznie
4195 megawatogodzin energii elektrycznej rocznie