16 października 2014 r. ponad 750 przedsiębiorców reprezentujących kraje Unii  Europejskiej oraz 19 krajów spoza UE weźmie udział w III edycji Europejskiego  Parlamentu Przedsiębiorstw 2014, wydarzenia organizowanego cyklicznie przez Europejskie  Stowarzyszenie Izb Przemysłowo – Handlowych EUROCHAMBRES w siedzibie Parlamentu  Europejskiego.

Ideą Europejskiego Parlamentu Przedsiębiorstw jest oddanie głosu europejskim  przedsiębiorcom, umożliwiając im – symbolicznie w miejscu obrad PE – debatę nad  najważniejszymi problemami dotykającymi małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące  działalność gospodarczą w UE, również głosowanie – na wzór parlamentarnego – nad  kluczowymi kwestiami europejskich przedsiębiorców pozwala na jasne odczytanie nastrojów  co do sytuacji i polityki gospodarczej Krajowa Izba Gospodarcza, jako członek EUROCHAMBRES, przygotowuje udział polskiej  delegacji w w/w wydarzeniu. Skład polskiej grupy odzwierciedlał będzie wielkość  delegacji PL w Parlamencie Europejskim i liczył 51 osób. Zaproszenie oraz pakiet materiałów informacyjnych dotyczących planowanego wydarzenia  znajdziesz tutaj

Nadawcą maila jest:
Polska Izba Turystyki, ul. Krakowskie Przedmieście 64/7, 00-322 Warszawa, tel./fax: 22 8265536
e-mail: to=biuro@pit.org.pl„>biuro@pit.org.pl, www.pit.org.pl