Grupa Emirates ogłosiła wyniki finansowe osiągnięte w pierwszym półroczu roku podatkowego 2015-16. Wskazują one na jej ciągły rozwój i stabilne funkcjonowanie.


– Grupa Emirates: zyski zwiększone o 65% do 3,7 mld AED (10 mld USD), przychody na poziomie 46,1 mld AED (12,6 mld USD) – negatywny wpływ silnej pozycji dolara; 

– Linie Emirates: utrzymanie ciągłej rentowności i rozwoju dzięki rosnącej liczbie przewiezionych pasażerów – 25,7 mln (wzrost o 10%); flota powiększona o dziewięć nowych samolotów (zwiększenie oferowania o 14%);

– dnata: kilkudziesięcioprocentowy wzrost przychodów i zysków w wyniku włączenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego danych przejętych spółek Stella Group i Toll dnata.

Przychody Grupy Emirates w pierwszych sześciu miesiącach roku podatkowego 2015-16 wyniosły 46,1 mld AED (12,6 mld USD), o 2,3% mniej niż w tym samym okresie w zeszłym roku, kiedy wyniosły 47,2 mld AED (12,9 mld USD). Odzwierciedla to wpływ silnego kursu dolara na najważniejsze waluty świata.


W minionym półroczu Grupa odnotowała jeden z najlepszych wyników w swojej historii – zysk netto wzrósł do 3,7 mld AED (1,0 mld USD), czyli o 65% w porównaniu z analogicznym okresem w roku poprzednim. Stan środków finansowych Grupy 30 września 2015 r. wynosił 14,8 mld AED (4,0 mld USD) w porównaniu z 20 mld AED (5,5 mld USD) 31 marca 2015 r. Powyższe liczby stanowią odzwierciedlenie bieżących inwestycji, przede wszystkim w nowe samoloty, inne projekty infrastrukturalne związane z liniami Emirates i przejęcia przedsiębiorstw. 

Nasze przychody ucierpiały wskutek umocnienia dolara amerykańskiego względem innych ważnych walut świata. Sytuacja na rynku walutowym, w połączeniu z toczonymi konfliktami regionalnymi i niezbyt optymistycznymi prognozami gospodarczymi w wielu częściach świata, osłabiła pozytywny wpływ niższych cen paliwa w pierwszej połowie roku podatkowego 2015-16. Mimo to podjęliśmy w pełni przemyślaną decyzję, aby nie stosować hedgingu paliwowego, co opłaciło się, ponieważ ceny paliwa w dalszym ciągu spadały. Ponadto linie Emirates podzieliły się środkami zaoszczędzonymi na niższych cenach paliwa ze swoimi pasażerami, redukując dopłaty paliwowe i obniżając taryfy w całej siatce połączeń – powiedział Jego Wysokość Szejk Ahmed bin Saeed Al Maktoum, prezes zarządu Grupy Emirates.

To, że Grupa osiąga jeden z najlepszych półrocznych wyników finansowych w swojej historii, świadczy o sile naszego przedsiębiorstwa. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku podatkowego linie Emirates i dnata zwiększały oferowanie, możliwości i zasięg międzynarodowy – zarówno w sposób organiczny, jak i metodą przejęć innych spółek w przypadku dnata. W przyszłości nadal będziemy wykorzystywać nasze główne atuty, inwestując w nowe sposoby na zwiększenie wydajności i osiąganie najlepszych rezultatów z punktu widzenia naszych klientów. Jednocześnie będziemy analizować możliwości rozwoju strategicznego i zachowamy elastyczność, która pozwoli nam skutecznie reagować na problemy o charakterze zewnętrznym – dodał Al Maktoum.

W ostatnim półroczu powiększył się również zespół Grupy Emirates – całkowita liczba pracowników wzrosła o 4% do 87 tys. osób w porównaniu z 31 marca 2015 r.

Linie Emirates

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy obecnego roku podatkowego flota linii Emirates powiększyła się o 13 szerokokadłubowych samolotów – osiem Airbusów A380 i pięć Boeingów 777.  Oprócz tego przewoźnik wycofał z eksploatacji cztery starsze samoloty, wobec czego flota powiększyła się w ujęciu netto o dziewięć maszyn. Do końca roku podatkowego (31 marca 2016 r.) wyznaczono dostawę kolejnych 16 samolotów. Ponadto linie Emirates rozszerzyły globalną siatkę połączeń uruchamiając loty w czterech nowych kierunkach – na Bali, do Multanu, Orlando i Meszhedu. 30 września globalna siatka połączeń Emirates obejmowała 147 miejsc w 79 krajach. 3 listopada do siatki dołączyła Bolonia, a 1 lutego 2016 r. ruszy połączenie do Panamy.

Jako największy operator floty A380 i B777 na świecie, linie Emirates oferują pasażerom z całego świata coraz lepsze połączenia z zaledwie jednym międzylądowaniem w Dubaju.

W pierwszej połowie roku podatkowego 2015-16 zysk netto linii wyniósł 3,1 mld AED (849 mln USD), o 65% więcej w porównaniu z tym samym okresem w roku ubiegłym. Na wyniki te wpływ miały niższe ceny paliwa, a także zdolność przewoźnika do utrzymania rosnącego zapotrzebowania wśród pasażerów w miarę zwiększanej w dużym tempie zdolności przewozowej. Tę pozytywną zależność udało się zachować mimo niesprzyjających okoliczności o charakterze zewnętrznym, takich jak nieustanne konflikty lokalne czy stagnacja gospodarcza w wielu regionach świata, a także mimo zaostrzającej się konkurencji, która dodatkowo prowadziła do obniżenia zysków.

Ceny paliwa były średnio o 41% niższe w porównaniu z analogicznym okresem w roku poprzednim. Paliwo wciąż stanowi największą część kosztów ponoszonych przez linie – 28% kosztów operacyjnych, w porównaniu z 38% w pierwszym półroczu poprzedniego roku.

Zdolność przewozowa mierzona wg liczby dostępnych miejsc przypadających na kilometr (ang. Available Seat Kilometres, ASKM) wzrosła o 16%, natomiast przepływ pasażerów mierzony wg przychodu z pasażerokilometra (ang. Revenue Passenger Kilometres, RPKM) zwiększył się o 11%. Średni współczynnik wypełnienia miejsc (ang. Passenger Seat Factor) wyniósł 78,3%, nieznacznie mniej w porównaniu z zeszłym rokiem (81,5%). W dniach od 1 kwietnia do 30 września 2015 r. linie Emirates przewiozły 25,7 mln pasażerów, o 10% więcej w porównaniu z identycznym okresem w zeszłym roku. Wielkość przewiezionego ładunku wzrosła o 10% do 1,25 mln ton, co stanowi dobry wynik na przekór tendencjom rynkowym.

Wynik ten wskazuje na ciągły rozwój linii zarówno pod względem zdolności przewozowej, jak i faktycznych przewozów, nawet biorąc pod uwagę, że w analogicznym okresie w zeszłym roku przewoźnik tymczasowo ograniczył oferowanie, kiedy wyłączył z lotów 17 samolotów ze względu na zamknięcie pasów startowych na lotnisku w Dubaju.

Przychód linii, w tym inne przychody operacyjne, w wysokości 42,3 mld AED (11,5 mld USD) zmniejszył się nieznacznie, o 4% w porównaniu z odnotowanym w zeszłym roku przychodem na poziomie 44,2 mld AED (12,0 mld USD). Na taki stan rzeczy wpłynęły dwa czynniki – niekorzystna sytuacja na rynku walutowym, gdzie kurs dolara umocnił się znacząco względem większości najważniejszych walut, oraz średnie taryfy za przelot obniżone przez przewoźnika, który postanowił przełożyć część środków zaoszczędzonych na niższych kosztach paliwa na ceny biletów.

dnata

Wpływy dnata na arenie międzynarodowej rosły dzięki inwestycjom w infrastrukturę i usługi obejmujące obecnie 74 państwa. W pierwszej połowie roku obrotowego 2015-16 działalność międzynarodowa dnata stanowiła ponad 67% całkowitych przychodów spółki.

Przychód dnata, w tym inne przychody operacyjne, w wysokości 5,2 mld AED (1,4 mld USD) zwiększyły się znacząco, o 27% w porównaniu z odnotowanym w zeszłym roku przychodem na poziomie 4,1 mld AED (1,1 mld USD). Całkowity zysk dnata wzrósł o 64% do 557 mln AED (152 mln USD). Do tego znaczącego sukcesu przyczyniła się działalność, po raz pierwszy w wymiarze całorocznym, spółek przejętych przez dnata, Stella Group i Toll dnata. Na wynikach w analogicznym okresie w roku poprzednim w dużym stopniu odbiło się jednorazowe zamknięcie pasów startowych na lotnisku w Dubaju.

Obsługa lotniskowa w dalszym ciągu generowała największą część przychodu dnata – 2,4 mld AED (645 mln USD), co stanowi wzrost o 21% w porównaniu z tym samym okresem w roku ubiegłym. Wyniki te odzwierciedlają zgodną współpracę działów obsługi lotniskowej i frachtu lotniczego w ramach dnata, rozwój działalności na arenie międzynarodowej dzięki przejęciom przedsiębiorstw w Australii i Europie oraz, jak już wspomniano, ponowny wzrost przychodów po tymczasowym zamknięciu pasów startowych na lotnisku w Dubaju w tym samym okresie zeszłego roku.

Liczba samolotów obsłużonych przez dnata wzrosła o 21% do 169 951. Ponadto spółka przeładowała 917 065 ton cargo, o 10% więcej niż w roku poprzednim.

Dzięki serii przejęć dużych zagranicznych podmiotów dokonanych w ciągu ostatnich 18 miesięcy usługi turystyczne przyniosły dnata 1,7 mld AED (469 mln USD), o 90% więcej niż w tym samym okresie rok temu. Oferta turystyczna została rozszerzona wraz z przejęciem Stella Group, co przyczyniło się do znaczącego wzrostu rzeczywistej sprzedaży netto usług turystycznych o 62% do 6,2 mld AED (1,7 mld USD).

Działalność gastronomiczna dnata stanowiła 0,9 mld AED (257 mln USD) jej całkowitych przychodów, o 8% mniej w porównaniu z rokiem ubiegłym. W pierwszej połowie roku podatkowego firma dostarczyła 32,7 mln posiłków*, o 4% więcej w porównaniu z rokiem poprzednim (31,4 mln).

*Definicja „wydanych posiłków” została dostosowana do standardów branżowych w roku 2015-16 i obowiązujących w tym samym okresie w roku poprzednim.