Stowarzyszenie SITE Poland uruchomiło program mentorski dla uczestników projektu YOUNG LEADERS. Głównym celem programu jest wsparcie rozwoju talentów uczestników programu.

Uczestnicy programu Young Leaders to w większości studenci i osoby zaczynające karierę w branży incentive travel. Na podstawie rozmów i ankiet liderzy programu dobrali pary mentee-mentor. Każdy uczestnik przez cały czas trwania programu będzie pod opieką swojego mentora.

Mentorami zostali członkowie stowarzyszenia SITE, osoby z wieloletnim doświadczeniem w branży. Pary mentee/mentor zostały dobrane poprzez dopasowanie kluczowych kompetencji mentora i preferowanych obszarów rozwoju mentee.

Program mentorski zakłada przynajmniej raz w miesiące spotkanie mentee/mentor. Spotkania służą poznaniu się, określeniu celów i wsparciu w ich realizacji. Mentorzy kierują też mentee do edukatorów, czyli osób, które chcą edukować w konkretnych dziedzinach.

Mentorzy pracują przy wsparciu doświadczonej mentorki Marty Chmielewskiej. Dzielą się doświadczeniami, wspólnie zastanawiają się nad rozwiązaniami i uczestniczą w procesie superwizji.

„Bycie mentorem to niesamowita przygoda. Daje dużo motywacji do działania i poczucie spełniania dobrego uczynku. Daje możliwość poznania pokolenia, które wchodzi na rynek pracy i będzie miało coraz większy wpływ na branżę.” mówi Grażyna Grot Duziak, Prezes Zarządu SITE Poland.

„Każdy mentee to inna historia, inny etap na ścieżce zawodowej i w rozwoju osobistym. Studenci i absolwenci w obecnej sytuacji mierzą się z nowymi wyzwaniami. Pomagamy im radzić sobie z zagrożeniami, ale też identyfikować szanse, które zawsze przynosi kryzys. Moją mentee jest zdolna studentka Olga Samovich. Dzięki naszym spotkaniom udało jej się już organizować międzynarodowe spotkanie, a niedługo zacznie praktyki w agencji incentive.” – mówi Piotr Cieślak, członek zarządu SITE Poland, opiekun programu.

„Cieszę się, że mogę dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z młodymi ludźmi. Wiem jak dużą wartością dla młodych osób jest opieka mentora, konsultacje, porady. Cenne wskazówki są nieocenione nie tylko w rozwoju zawodowym, ale również osobistym” – mówi Krzysztof Michniewicz, członek zarządu SITE Poland, opiekun programu.

Grupa Young Leaders bierze również  udział w zaprojektowanych specjalnie dla niej warsztatach „Group Action Learning” prowadzonych przez Joannę Mazurkiewicz – CPO Weco Travel. W odróżnieniu od programu mentoringu, warsztaty te polegają na wytyczeniu celów grupowych i wspólnej realizacji. Poprzez wspólną pracę uczestnicy uczą się jak wspierać innych, rozpoznawać ich potrzeby, mocne i słabe strony i wyznaczać cele indywidualne.

Spotkania w ramach programu mentorskiego są zaplanowane do końca roku 2021.

Więcej informacji: https://sitepoland.com/youngleaders/