Niemiecka Centrala Turystyki z nową globalną kampanią komunikacyjną – Zrównoważony rozwój zagadnieniem ogólnoświatowym – Zainteresowanie turystyką rośnie – Zrównoważone oferty w centrum uwagi w Niemczech.

Pandemia covid-19 wyostrzyła świadomość ludzi na całym świecie w zakresie zrównoważonego rozwoju i stylu życia. Turyści wykazują coraz większą chęć przebywania na łonie natury, oszczędnego korzystania z zasobów naturalnych i troskę o swoje samopoczucie. Niemiecka Centrala Turystyki (DZT) reaguje na nowy trend konsumencki i potrzeby klienta nową kampanią ‘Feel Good’. Na 14 rynkach kampania będzie promować kompleksową ofertę zrównoważonych produktów turystycznych w Niemczech.

Petra Hedorfer, prezes zarządu DZT: „Najnowszy Raport Zrównoważonego Rozwoju opracowany dla portalu booking.com dowodzi, że pandemia covid-19 nadała impuls ogólnoświatowemu przewartościowaniu postaw w kierunku większej samoświadomości, zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej wśród podróżujących. 83% respondentów z 30 krajów uważa zrównoważoną turystykę za niezbędną, a 61% stwierdziło, że pandemia skłoniła ich do przyszłego podróżowania w sposób bardziej zrównoważony. Te ewoluujące potrzeby klienta utwierdzają nas w słuszności obranej przez nas długofalowej strategii kształtowania wizerunku Niemiec jako zrównoważonego kierunku turystycznego. Z kampanią ‘Feel Good’ chcemy dotrzeć do odbiorców na określonych rynkach źródłowych, informując ich o zrównoważonych produktach i przyczyniamy się do restartu turystyki przyjazdowej.”

Feel Good 2021

Kampania DZT obejmuje miasta, regiony i obiekty zakwaterowania, które w szczególny sposób angażują się w zrównoważony rozwój turystyki. Ponadto kampania Feel Good skupia się na konkretnych propozycjach turystycznych, które rzeczywiście umożliwiają korzystanie ze zrównoważonych produktów i usług na miejscu. Podział na cztery segmenty tematyczne ułatwia orientację w ofercie: „Aktywność na łonie natury“, „Wiedza i wrażenia“, „Odpowiedzialne smakowanie“ oraz „Zrównoważone miejskie przeżycia“. Uzupełnieniem oferty informacyjnej będą konkretne propozycje turystyczne, a wielojęzyczny kalkulator emisji CO2 pozwoli klientowi oszacować ślad węglowy jego podróży i zrekompensować go za pośrednictwem zaangażowanych firm w jego kraju.

Kampania Feel Good 2021 będzie prowadzona w krajach sąsiadujących z Niemcami: Danii, Holandii, Belgii, Francji, Szwajcarii, Austrii i Polsce, na ważnych europejskich rynkach źródłowych: Szwecji, Włoszech, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii oraz na najważniejszych rynkach zamorskich: w USA, Chinach i Japonii.

Reklamy w kanałach mediów społecznościowych przekierują użytkowników na mikrostronę prezentującą miasta, regiony i hotele. Oferty prezentowane na stronie kampanii zostały wybrane i zredagowane przez DZT we współpracy z regionalnymi organizacjami turystycznymi i ekspertami w dziedzinie zrównoważonego rozwoju.

Petra Hedorfer: „Usługodawcy wzdłuż całego turystycznego łańcucha wartości opracowują z wielkim profesjonalizmem oferty spełniające rosnące wymagania klientów w zakresie odpowiedzialności za środowisko i zrównoważonego rozwoju. Nasza kampania objaśnia wartość dodaną dla gościa: zweryfikowane zrównoważone oferty są jednoznaczne z jakością, komfortem, przyjemnością, autentycznością i regionalnością oraz przyczyniają się do ochrony klimatu.“

Deutsche Bahn – kompleksowe zaangażowanie w zrównoważony rozwój

Deutsche Bahn angażuje się jako partner premium w realizację kampanii Feel Good. Przedsiębiorstwo, dążąc do osiągnięcia swoich celów zrównoważonego rozwoju podejmuje liczne działania w zakresie ochrony klimatu, przyrody, zasobów naturalnych oraz ochrony przed hałasem. Już dzisiaj Deutsche Bahn kupuje energię elektryczną z odnawialnych źródeł w ilości wystarczającej do eksploatacji wszystkich pociągów kategorii ICE i IC/EC z napędem elektrycznym. Do 2038 roku transport regionalny i towarowy ma być w stu procentach zasilany zieloną energią elektryczną. Oprócz dekarbonizacji niemieckie koleje inwestują w innowacyjne środki zmniejszające hałas emitowany przez ruch szynowy. Oprócz „uekologicznienia“ produktów i usług koncern stawia na zrównoważony rozwój swoich procesów pracy.