Polska Izba Turystyki zajmie się problemem niekorzystnych interpretacji Ustawy o finansach publicznych – zdecydowała komisja. Wśród poruszonych tematów znalazły się też przygotowania do Kongresu PIT i podsumowanie wakacji i akcji „Podaruj dzieciom słońce”

 

Komisja PIT ds. Turystyki Młodzieżowej obradowała w Warszawie 17 października 2017. Wśród zaproszonych gości znalazła się Izabela Stelmańska, zastępcza dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki w UM Woj. Mazowieckiego.

 

Dużą część obrad poświęcono problemowi organizacji wycieczek szkolnych w świetle nowych przepisów, które są obecnie interpretowane przez samorządy terytorialne. W czerwcu Urząd Miasta Stołecznego Warszawy rozesłał do szkół nowe wytyczne dotyczące zasad zawierania umów z podmiotami organizującymi wyjazdy dla dzieci. Zgodnie z instrukcją, wpłaty na wycieczki mają być zbierane przez Radę Rodziców na wydzielone konto, a następnie przekazywane jako darowizna celowa do urzędu miasta.

 

Uczestnicy spotkania pozytywnie ustosunkowali się do próby uporządkowania sposobu organizacji wycieczek szkolnych, wskazali jednak na pewne niespójności tego rozwiązania. Do Polskiej Izby Turystyki dochodzą sygnały od przedstawicieli branży turystycznej, szkół i rodziców zaniepokojonych tą sytuacją. Praktyczny skutek wydania tej instrukcji jest taki, że wiele szkół wstrzymało się z organizacją wycieczek dla swoich wychowanków.

 

Po przeanalizowaniu tej procedury pod kątem prawnym, członkowie komisji stwierdzili pewne sprzeczności z Ustawą o usługach turystycznych i Ustawą o systemie oświaty. Ustalono, że PIT podejmie w tej sprawie działania, kontaktując się z Urzędem Miasta St. Warszawy i proponując konkretne możliwości rozwiązania tej sytuacji. Członkowie Komisji przedyskutowali różne opcje, które uwzględniają aktualny stan prawny i ustalili w tej sprawie strategię działania.

 

Podczas obrad Komisji podsumowano również miniony sezon letni w turystyce młodzieżowej oraz akcję Polskiej Izby Turystyki „Podaruj dzieciom wakacyjne słońce”, która przeprowadzona została wspólnie z Fundacją Innopolis. Złożono serdeczne podziękowania darczyńcom, którymi byli: Almatur Opole, Almatur Warszawa, BUT, Galaktyka Travel, Harctur, Krystad, Logos Tour, NAT, Pod Lipami, Polan Travel, BP Polonus, Poszukiwacze Przygód, Rego-bis, Szarpie Travel, Surfround, Tourist Polska, Wonderlands i Veneto.

 

Poruszono też temat aktywności Komisji podczas planowanego Kongresu PIT i przedstawiono temat zmian w Ustawie o systemie oświaty, które wprowadzone mają być przez nową Ustawę o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.