Najnowszy ranking  serwisu QS TopUniversities wskazuje Kopenhaską Szkołę Biznesu (Copenhagen Business School) jako najlepszą uczelnię ekonomiczną  w krajach skandynawskich i szóstą  najlepszą w Europie.

Kopenhaga cieszy się opinią uznanego centrum wiedzy i edukacji. Znajduje się w regionie, gdzie siedzibę ma 10 renomowanych uczelni wyższych, w których naukę kontynuuje 165 tysięcy studentów i w którym prace prowadzi 16 tysięcy naukowców i badaczy. Dzięki długiej tradycji obowiązkowej edukacji i bezpłatnych uczelni, Duńczycy zaliczani są do najlepiej wykształconych i innowacyjnych ludzi na świecie.

CBS  została w najnowszym rankingu sklasyfikowana przed innymi skandynawskimi uczelniami o profilu biznesowym – BI Norwegian Business School (na miejscu 20. w Europie), Uniwersytetem Aalto w Helsinkach (18. pozycja) oraz Stockholm School of Economics (miejsce 16.). Kopenhaska uczelnia wyprzedziła także jedne z najbardziej prestiżowych szkół europejskich, takie jak University of Cambridge (8. miejsce w Europie)  czy HEC Paris School of Management  (pozycja 7.).

Wyniki rankingu: www.topuniversities.com

Źródło: www.copenhagencvb.com