9. Kongres Tureckiej Kultury Ludowej, zapoczątkowany w 1975 roku przez Dyrekcję Generalną ds. Badań i Edukacji Tureckiego Ministerstwa Kultury i Turystyki odbędzie się w tym roku w listopadzie

 

Kongres ten jest jednym z najważniejszych działań prowadzonych przez Tureckie Ministerstwo Kultury i Turystyki, którego celem jest zebranie, zbadanie i zarchiwizowanie elementów tureckiej kultury ludowej, a następnie ocena ich za pomocą różnego rodzaju działań naukowych.

 

Kongres Tureckiej Kultury Ludowej stanowi jedno z najważniejszych wydarzeń organizowanych w krajowym i zagranicznym środowisku naukowców zajmujących się naukami społecznymi. Zapewnia możliwość wspólnej dyskusji na temat ostatnich wyników dotyczących badań oraz osiągnięć w dziedzinie kultury ludowej.

 

Pierwsza edycja kongresu odbyła sie w 1975 roku, a od roku 1981 zaczęto organizować go co pięć lat, tym samym kongres nabrał cykliczności i wpisał się na stałe w kalendarium wydarzeń.

 

Ósma edycja odbyła się w 2011 roku – naukowcy gościli wtedy w Izmirze.

 

Do ósmej edycji kongresu zgłoszono 308 aplikacji z 15 krajów, wśród których znalazły się Niemcy, Azerbejdżan, Bośnia i Hercegowina, Chiny, Gruzja, Irak, Iran, Kazachstan, Cypr, Kirgistan, Macedonia, Mongolia, Rumunia oraz Rosja. Po rozpatrzeniu nadesłanych zgłoszeń przyjęto 232 z nich. Kongres składał się z 42 posiedzeń, podczas których zostało poruszonych siedem tematów głównych, na które składało się 180 tematów pobocznych. Podczas zbliżającego się 9. Kongresu Tureckiej Kultury Ludowej zostaną poruszone następujące zagadnienia: tematy ogólne, literatura ludowa, muzyka, zabawy i rozrywka, zwyczaje obyczaje i wierzenia, kultura materialna oraz ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

 

WAŻNE: Osoby, które chcą wziąć udział w kongresie, powinny przesłać skrót swojego wystąpienia zawierającego 500 słów w języku tureckim lub angielskim na adres: aragem[at]kultur.gov.tr. Aplikacje można składać od 10 lipca do 21 sierpnia.