Muzeum Mazowieckie w Płocku dzięki funduszom unijnym zrealizuje dwie ważne inwestycje. Ponad 3,3 mln zł przeznaczy na rozbudowę Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim i ponad 3,4 mln na odbudowę zabytkowego budynku przy ul. Kolegialnej 6 w Płocku. Natomiast Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach zainwestuje ponad 3,2 mln zł w modernizację zabytkowego Zespołu Pałacowo-Parkowego. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekty te otrzymają łącznie prawie 10 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

 

ROZBUDOWA SKANSENU OSADNICTWA NADWIŚLANEGO W WIĄCZEMINIE POLSKIM

 

W ramach projektu wykonane zostaną roboty budowlane, montażowe, rekonstrukcyjne, a także zagospodarowanie terenu. Powstaną budynki wystawowe, do których zakupione zostaną m.in. eksponaty, wystawa planszowa i wyposażenie kina. Poza tym zakupione zostaną przewodniki, mapy szlaków rowerowych oraz rowery, które ułatwią zwiedzającym podróżowanie ścieżkami edukacyjnymi. Realizacja projektu pozwoli również na zrealizowanie wielu ciekawych inicjatyw, takich jak np. „smakowanie” kultury olenderskiej. Będzie to możliwe dzięki organizacji jesiennego „Festiwalu powideł”. Projekt będzie realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Ekologiczno-Kulturalnym „Ziarno” z Grzybowa i Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Nad Bzurą” z Plecewic.

 

Tytuł projektu:Rozbudowa Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim

Beneficjent:Muzeum Mazowieckie w Płocku

Całkowita wartość projektu:7 264 352,12 zł

Kwota dofinansowania:3 357 634,35 zł

Działanie: 5.3 Dziedzictwo kulturowe

 

RENOWACJA ZABYTKOWEGO BUDYNKU NA POTRZEBY MUZEUM MAZOWIECKIEGO W PŁOCKU

 

Realizacja projektu stanowi pierwszy etap inwestycji obejmującej rewitalizację zespołu budynków. W ramach projektu zostaną one wyremontowane i zaadaptowane na cele kulturalno-edukacyjne. Zaplanowana jest również rozbiórka obiektów i ich odtworzenie wg zaleceń Miejskiego Konserwatora Zabytków. Obiekt będzie posiadał trzy kondygnacje. W nowych wnętrzach znajdzie się nowoczesna ekspozycja art déco. Zaprezentowanych zostanie 17 wnętrz o charakterze mieszkalnym, rozlokowanych na dwóch kondygnacjach kamienicy.Na parterze zostaną rozmieszczone pojedyncze wnętrza o charakterze jadalnianym (7 pokoi) i sypialnianym (8 pokoi) prezentujące komplety mebli i rzemiosło artystyczne z różnych europejskich wytwórni. Na pierwszym piętrze zaaranżowane zostanie kompletne mieszkanie z lat 20. i 30. XX w. wyposażone w wysokiej klasy meble i wyroby rzemiosła artystycznego. Ponadto w nowym budynku znajdzie się galeria rzemiosła artystycznego (szkło polskich i cenionych hut: Niemen, Zawiercie, Hortensja, zagranicznych wytwórni: Lalique, Bacarrat, WMF, ceramika polska reprezentowana przez wyroby z Ćmielowa, Pacykowa, wytwórnie śląskie, metal polski i europejski, a także wyroby z USA) oraz kolekcja mody i biżuterii z tego okresu. Partnerem w realizacji projektu będzie Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna

 

Tytuł projektu:Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn

na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku – etap I

Beneficjent:Muzeum Mazowieckie w Płocku

Całkowita wartość projektu:8 328 340,00 zł

Kwota dofinansowania:3 418 783,57 zł

Działanie: 5.3 Dziedzictwo kulturowe

 

MODERNIZACJA ZABYTKOWEGO ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO IM. FRYDERYKA CHOPINA W SANNIKACH

 

Ponad 3,2 mln zł wsparcia ze środków unijnych otrzyma Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach na modernizację zabytkowego Zespołu Pałacowo-Parkowego. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Towarzystwem im. Fryderyka Chopina w Warszawie i Gminą Sanniki. Inwestycja obejmie rozbudowę i przebudowę muszli koncertowej wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem, a także modernizację zabytkowego ogrodzenia. Realizacja projektu pozwoli na udostępnienie nowej przestrzeni na cele kulturalne.

 

Tytuł projektu:Poprawa dostępności do oferty kulturalnej poprzez modernizację zabytkowego Zespołu Pałacowo-Parkowych im. Fryderyka Chopina w Sannikach.

Beneficjent: Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach

Całkowita wartość projektu:4 587 632,43 zł

Kwota dofinansowania:3 280 171,14 zł

Działanie: 5.3 Dziedzictwo kulturowe