Unijne wsparcie na kulturę trafi do kolejnych beneficjentów. Muzeum Mazowieckie w Płocku dzięki funduszom unijnym zrealizuje dwie ważne inwestycje. Ponad 3,3 mln zł przeznaczy na rozbudowę Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim i ponad 3,4 mln na odbudowę zabytkowego budynku przy ul. Kolegialnej 6 w Płocku. Natomiast Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach zainwestuje ponad 3,2 mln zł w modernizację zabytkowego Zespołu Pałacowo-Parkowego. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekty te otrzymają łącznie prawie 10 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

 

 

temat    Podpisanie trzech umów dotyczących realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego2014-202

 

miejsce      Kościół ewangelicki w Wiączeminie Polskim, gm. Słubice, pow. płocki

 

termin       5 kwietnia 2017 r. (piątek), godz. 11:00

 

uczestnicy    Adam Struzik – marszałek województwa mazowieckiego

                   Leonard Sobieraj – dyrektor Muzeum Mazowieckiego w Płocku

                   Monika Patrowicz – dyrektor Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach

 

 Projekty otrzymają unijne dofinansowanie w ramach konkursów z Działania 5.3 Dziedzictwo kulturowe. Nabór ogłosiła i przeprowadziła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.