SBE ma nowe władze. W wyniku głosowania, zainicjowanego przez dymisję dotychczasowego prezesa Stowarzyszenia, Andrzeja Bagniuka, na czele zarządu Stowarzyszenia stanęła Marta Dunin-Michałowska, dotychczasowa wiceprezes zarządu SBE ds. komunikacji.

Walne zgromadzenie powołało także nowego Członka Zarządu (Żaneta Berus), a zarząd wybrał wiceprezesa (Olga Krzemińska-Zasadzka).

„Misją Stowarzyszenia Branży Eventowej jest pozytywny wkład w budowanie i rozwój polskiej branży eventowej. Realizacja tej misji wiąże się z licznymi obowiązkami i działaniami o charakterze wizerunkowym i edukacyjnym, które wymagają dużego zaangażowania i poświęcenia. Moje obowiązki poza Stowarzyszeniem nie pozwalają mi na przeznaczenie na pracę na rzecz SBE satysfakcjonującej ilości czasu, dlatego podjąłem decyzję o tym, by oddać przewodnictwo nad SBE w ręce osób, które mogą poświęcić się temu odpowiedzialnemu zadaniu w większym wymiarze. Nadal pozostaję członkiem SBE i będę kibicował nowemu zarządowi w jego działaniach na rzecz realizacji misji Stowarzyszenia” – powiedział, składając dymisję, Andrzej Bagniuk.

Marta Dunin-Michałowska (poza SBE Prezes Mea Group), wybrana na stanowisko nowego prezesa większością głosów walnego zgromadzenia Członków SBE, tak skomentowała swoją nominację: „Mimo licznych zajęć związanych z prowadzeniem własnej firmy, postanowiłam podjąć wyzwanie i przyjąć wybór Walnego Zgromadzenia Członków SBE. Bardzo dziękuję za powierzone mi zaufanie i zobowiązuję się do wypełniania tej misji – bo tak tę funkcję traktuję – najlepiej, jak to możliwe”.

Stowarzyszenie Branży Eventowej za swoje główne cele stawia budowanie pozytywnego wizerunku polskiego rynku organizacji eventów, popularyzację i profesjonalizację zawodu Event Managera oraz edukację w tym zakresie.