Po wydarzeniach na Ukrainie i embargu Rosji Polska poszukuje nowych rynków zbytu i zmienia strategię promocji.

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, tym razem promocja polskich firm ma się skupić na misjach przyjazdowych potencjalnych kontrahentów. Jak czytamy w gazecie, Ministerstwo Gospodarki „chciałoby przekierować część polskiego eksportu na rynki, które mogłyby zrekompensować producentom straty z tytułu spadku sprzedaży do Rosji i na Ukrainę”. Nowe kierunki to m.in. Azerbejdżan, Indie, Malezja, Indonezja, Mongolia, Wietnam, Turkmenistan oraz kraje bałkańskie. Nowy program promocji zakłada przede wszystkim wsparcie sektorów najbardziej dotkniętych spadkiem eksportu. W tym celu organizowane będą misje przyjazdowe zagranicznych kontrahentów, którzy będą się spotykać z polskimi przedsiębiorcami. W każdym z krajów objętych programem odbędzie się także konferencja promocyjna, dotycząca branży wspieranych przez Ministerstwo Gospodarki. Trzeci element promocji to kampania „Made in Poland”, towarzysząca konferencjom. Ma ona polegać na publikacji w zagranicznej prasie artykułów sponsorowanych.