W dniach 28.02.-2.03.2019 r. odbędzie się w wielickiej kopalni plener artystyczny z udziałem ok. 100 studentów i pedagogów krakowskich uczelni wyższych (początek 28 lutego o godz. 10.00 w Zamku Żupnym w Wieliczce). Rozpoczyna on projekt artystyczno-naukowy „Pamięć morza”, który Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka organizuje we współpracy z uczelniami w Krakowie: Akademią Sztuk Pięknych – Wydział Architektury Wnętrz i Wydział Malarstwa, Uniwersytetem Pedagogicznym – Wydział Sztuki i Politechniką Krakowską – Wydział Architektury. 

 

Jest to już druga edycja projektu, tym razem o szerszej formule, który obejmuje plener, wystawę i monografię. Jego założeniem jest muzealna i międzyuczelniana współpraca jednostek naukowych, zarówno pracowników jak i studentów. 

 

Pierwsza edycja projektu  „Solne wnętrza” miała miejsce w 2017 r. i została zorganizowana przez Muzeum wspólnie z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie – Wydział Architektury Wnętrz. 

 

Jako temat przewodni warsztatów w kopalni tym razem wybrano motyw śladów morza. Płynąca woda, przyrównywana do czegoś nietrwałego, wymykającego się kontroli             i ciągle zmiennego traktowana bywa często, jako analogia upływu czasu. Rozległy, podziemny świat, jaki istnieje w wielickiej kopalni, to wynik aktywności natury, m. in. zaniku morza w okresie mioceńskim oraz zapis pracy człowieka, cały czas narażonego na działanie żywiołów. Poznanie tej na co dzień niedostępnej sfery, ma sprzyjać rozwijaniu wśród studentów kierunków artystycznych i projektowych pasji badawczych oraz stworzyć warunki do powstania współczesnej sztuki, inspirowanej wielickimi plenerami. Studium in situ zastanych motywów, m. in. zachowanych obiektów inżynierii kopalnianej oraz interpretacja innych, samodzielnie wybranych motywów solnych wnętrz lub form geologicznych, pozwoli uczestnikom spojrzeć na kopalnię soli z nowej perspektywy, sięgnąć wyobraźnią głębiej, powiązać swoje umiejętności z tym, czego doświadczyli w kontakcie z tym odmiennym krajobrazem. Grupa z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej podjęła się z kolei nieco innego zadania, przygotowania projektów koncepcyjnych tzw. farm pionowych dla wielickiej kopalni. 

 

Efektem wspólnych działań, oprowadzania, prelekcji i samych warsztatów w niezwykłej scenerii podziemnych wnętrz w Wieliczce będzie prezentacja prac rysunkowych, malarskich i autorskich koncepcji projektowych, najpierw w miejscu, gdzie powstały – pod ziemią, w ekspozycji Muzeum Żup Krakowskich (16.05. – 1.10.2019),                     a następnie w salonach Krakowa. Na wernisaż wystawy poplenerowej jest przygotowywana publikacja monografii, obejmującej zarówno teksty naukowców, artystów i prowadzących warsztaty, jak i zaproszonych gości. To naukowa refleksja nad problemem obecności sztuki poza pracownią i galerią. Publikacja podejmuje dialog z plenerową formułą podziemnych warsztatów i szukaniem inspiracji twórczych w miejscu nietypowym.

 

www.muzeum.wieliczka.pl