Interpretacje prawne dla firm z sektora incentive, lobbing na rzecz doprecyzowania nowej ustawy o imprezach turystycznych oraz wykorzystanie pozycji PIT na arenie międzynarodowej – to najważniejsze z planów zespołu działającego od 10 lipca z nowym przewodniczącym Andreo Grzębowskim. 

 

Pierwsze posiedzenie nowo utworzonego Zespołu PIT ds. MICE odbyło się w Warszawie 11 lipca. Dzień wcześniej Rada PIT zatwierdziła kandydaturę Andreo Grzębowskiego z Biura Podróżników Flugo na przewodniczącego zespołu. W obradach wziął udział Wiceprezes PIT Dariusz Wojtal oraz przedstawiciele: Grupy Trip, Instytutu Gospodarki Turystycznej, Global Congress oraz Africa Line Adventure Club.

 

„Zamierzamy stawiać sobie osiągalne cele i koncentrować działania na realnych, konkretnych problemach, które jesteśmy w stanie rozwiązać. Na początek chcemy załatwić kilka ważnych dla branży spraw. Na pewno nie będziemy zajmowali się wszystkim naraz.” – zapowiadał podczas posiedzenia Andreo Grzębowski.

 

Jak podkreślił Wiceprezes PIT Dariusz Wojtal, zespół ds. MICE jest pierwszym taki w historii Izby, a jego zadaniem będzie zadbanie o interesy tej grupy przedsiębiorców, reprezentowanie ich interesów wobec partnerów zewnętrznych, zapewnienie dostępu do wiedzy, szkoleń i interpretacji prawnych oraz podatkowych, a także ochrona uczciwych przedsiębiorców przed działaniem szarej strefy.

 

Podczas posiedzenia członkowie zespołu zdecydowali, że w pierwszej kolejności zajmą się tematyką nowej ustawy o usługach turystycznych i wynikającymi z niej obowiązkami dla firm incentive. Podjęte zostaną również rozmowy z Marszałkiem Woj. Mazowieckiego na temat zakresu ochrony z gwarancji ubezpieczeniowych przy kontraktach typu B2B.

 

Kolejnym ważnym tematem, którym chce zająć się komisja, są interpretacje przepisów podatkowych w Polsce i w UE. Wykorzystując doświadczenie PIT w tym zakresie, zaplecze merytoryczne i pozycję w ECTAA zespół będzie dążył do wyjaśnienia wielu kwestii związanych z rozliczaniem VAT i stosowaniem specjalnej procedury VAT marża. 
Podczas posiedzenia Zespołu zwrócono również uwagę na niekorzystny obrót spraw związanych z promocją Polski jako kierunku turystyki kongresowej oraz niejasnymi planami kierownictwa POT wobec Poland Convention Bureau. Likwidacja stanowiska Dyrektora tej jednostki oznacza bowiem znaczne obniżenie polskiej aktywności w tym obszarze.

 

Zespół planuje również odbyć spotkanie z PARP w sprawie programu Go to Brand. Kryteria udziału w tym projekcie są bowiem dla firm turystycznych dyskryminujące.

 

W najbliższym czasie zespół opracuje również stanowisko PIT w innych sprawach ważnych dla sektora MICE i ustali priorytety działania na najbliższe miesiące.