Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka zaprasza dzieci i młodzież do udziału
w II Ogólnopolskim konkursie plastycznym „Z moich rodzinnych stron – zabytki zapomniane,
warte ocalenia”.

Mijane po drodze – piękne, majestatyczne, wyniosłe i widoczne z daleka albo skromne,
ukryte pośród zieleni, zadbane i tętniące nowym życiem lub opuszczone i powoli
odchodzące w zapomnienie – ślady lokalnej historii, które warto pokazać innym.
Głównym celem tego wydarzenia jest zainteresowanie uczestników historią, kulturą
i krajobrazem lokalnej ojczyzny. Przedmiotem konkursu jest praca plastyczna, wykonana
dowolną techniką, przedstawiająca zabytek w najbliższym otoczeniu uczestnika.
Prace należy przesłać do 30 listopada 2020 r. na adres Muzeum. Najlepsze z nich zostaną
nagrodzone i zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.

Podczas ubiegłorocznej edycji w konkursie wzięło udział 521 uczniów ze szkół
podstawowych i ponadpodstawowych oraz ośrodków kultury z całej Polski.
Informacja: Dział Edukacji – 12 289 16 33, [email protected]
Regulamin konkursu: www.muzeum.wieliczka.pl