„Pamięć Warszawy. Pamięć Polski. Pamięć Świata”, „Ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego poza granicami kraju – prace konserwatorskie finansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP”, a także „Nieruchomości zabytkowe w Wojsku Polskim” – to zaledwie trzy z kilkunastu wystaw, które będzie można obejrzeć na organizowanych w Centrum MT Polska Targach Dziedzictwo 2014.

Wydarzenie stwarza tym samym doskonałą okazję, by dowiedzieć się, jakie działania są podejmowane w celu zachowania dorobku historycznego i kulturowego naszego kraju. Równolegle podczas imprezy prezentowane będą najnowsze rozwiązania oraz narzędzia przydatne w codziennej pracy muzealników, bibliotekarzy, archiwistów czy konserwatorów obiektów zabytkowych. Ponadto, we współpracy z branżowymi ekspertami zorganizowane zostaną specjalistyczne konferencje podejmujące najbardziej palące problemy w zakresie bezpieczeństwa oraz ochrony zbiorów i obiektów zabytkowych.

– Bogactwo wystaw prezentowanych przy okazji Targów Dziedzictwo to dobry sposób, by uzmysłowić społeczeństwu, jak ogromna jest skala prac podejmowanych dla ochrony zabytkowych kolekcji czy obiektów historycznych. Doceniając wkład wszystkich specjalistów w zachowanie cennego dorobku wielu pokoleń poprzez to wydarzenie chcemy dostarczyć im najnowsze narzędzia, które być może okażą się pomocne w codziennej pracy i umożliwić jednocześnie wymianę doświadczeń ¬oraz poglądów na temat najbardziej nurtujących branżę problemów – mówi Bartosz Sosnowski, prezes zarządu Międzynarodowe Targi Polska, organizatora Targów Dziedzictwo.

Przez pryzmat wystaw
Łącznie podczas targów zorganizowanych zostanie ponad 10 wystaw. Jedna z nich – pod hasłem „Ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego poza granicami kraju – prace konserwatorskie finansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP” – dotyczyć będzie obiektów polskiego dziedzictwa kulturowego na terenie dawnych ziem wschodnich Rzeczypospolitej, w Rosji, na Kaukazie, w państwach Europy Zachodniej, Ameryki i Azji. Biuro Infrastruktury Specjalnej Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach ekspozycji „Nieruchomości zabytkowe w Wojsku Polskim” przybliży z kolei najbardziej reprezentatywne militarne obiekty zabytkowe, a dzięki wystawie Biura Społecznego Konserwatora Zabytków będzie można poznać „Prace konserwatorskie przy obiektach zabytkowych, finansowane z budżetu m. st. Warszawy” zrealizowane w latach 2002-2014. Biuro Administracyjno-Gospodarcze Urzędu m.st. Warszawy zaprezentuje z kolei „Profilaktykę konserwatorską fotografii i archiwaliów Urzędu m.st. Warszawy”, natomiast Archiwum Państwowe w Warszawie, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Narodowe Centrum Kultury i Stołeczna Estrada przygotują wystawę „Pamięć Warszawy. Pamięć Polski. Pamięć Świata” poświęconą polskim dokumentom znajdującym się na Światowej Liście Programu UNESCO „Pamięć Świata”. Co więcej, Narodowy Instytut Dziedzictwa zaplanował dwie ekspozycje: „Drewniana architektura sakralna – zasób, ochrona i konserwacja”, która ma ukazać różnorodność wyznaniową i stylową tego typu budownictwa w Polsce, a także „Drewniane cerkwie w polskim i ukraińskim regionie Karpat” przedstawiającą takie obiekty wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa. W programie jest też wystawa Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki na 10-lecie działalności, a także ekspozycja obrazująca restaurację dwóch najstarszych cerkwi na ziemiach polskich: Szczebrzeszyn i Dołhobyczów. Ponadto Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przygotuje wystawę „Konserwacja żołnierskich gazetek ściennych Armii Polskiej na Wschodzie”, a Totalizator Sportowy – „Rewitalizacja połączona z zachowaniem zabytkowego charakteru terenu i obiektów zlokalizowanych na obszarze Torów Wyścigów Konnych na Służewcu”.

Narzędzia i informacje
Na Targach Dziedzictwo swoją ofertę przedstawią producenci, dystrybutorzy sprzętu i dostawcy usług dla muzealników, bibliotekarzy, archiwistów, a także konserwatorów zabytków. Tematyka imprezy obejmuje m.in. materiały i urządzenia z zakresu restauracji obiektów zabytkowych, specjalistyczne meble do archiwów, sprzęt elektroniczny wykorzystywany do digitalizacji zasobów archiwalnych czy biurowych. Nie zabraknie też systemów zarządzania informacją, magazynowych, a także usług i programów komputerowych. Części ekspozycyjnej towarzyszyć będzie rozbudowany program merytorycznych wydarzeń, podczas których omówione zostaną najbardziej aktualne problemy dla branży. Prelekcje odbędą się w ramach Ogólnopolskich Dni Konserwatorskich oraz konferencji „Ochrona zbiorów muzealnych, archiwalnych i bibliotecznych”.

II Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek Dziedzictwo 2014 odbędą się w dniach 7-9 października w Centrum MT Polska przy ul. Marsa 56c w Warszawie. Więcej informacji na temat targów i programu merytorycznego na www.targidziedzictwo.pl.

 

***

Międzynarodowe Targi Polska to operator jednego z najnowocześniejszych obiektów wystawienniczo-eventowych w Polsce – Centrum Targowo-Kongresowego MT Polska – zlokalizowanego przy ul. Marsa 56c w Warszawie. Obiekt ten jest w pełni dostosowany do organizacji targów, zjazdów, konferencji i eventów (w tym bankietów, koncertów czy zawodów sportowych). Zajmuje łącznie 15 200 mkw., z czego 10 000 mkw. stanowi funkcjonalna i klimatyzowana hala wystawiennicza, 4 000 mkw. teren zewnętrzny, zaś 1 200 mkw. nowoczesne zaplecze konferencyjno-biurowe.
Międzynarodowe Targi Polska jest też organizatorem wielu dużych i ważnych biznesowo imprez targowych, w tym China Expo Poland poświęconych współpracy handlowej z Chinami, Targów Agroturystyka, Regionalia i Dziedzictwo.

II Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek Dziedzictwo wspiera wiele kluczowych dla branży organizacji i instytucji. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Janusz Piechociński, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki; Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy; dr hab. Władysław Stępniak, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych; gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej – Szef Obrony Cywilnej Kraju; ks. Wiesław Alojzy Mering – Biskup Ordynariusz Diecezji Włocławskiej, Przewodniczący Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski, a także Jego Eminencja Wielce Błogosławiony SAWA – Prawosławny Metropolita Warszawski i całej Polski. Ponadto, patronat nad Ogólnopolskimi Dniami Konserwatorskimi objęli Piotr Żuchowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków oraz Rafał Nadolny, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków. We współpracę merytoryczną włączyli się z kolei: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biuro Infrastruktury Specjalnej, Ministerstwo Obrony Narodowej, Polski Komitet Błękitnej Tarczy, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Centralne Laboratorium Konserwacji Archiwaliów, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Rada ds. Kultury i Ochrony  Dziedzictwa Kulturowego KEP, Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Biblioteka Narodowa, Centralna Biblioteka Wojskowa, Archiwum Państwowe w Warszawie, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kancelaria Prawna Elżanowski, Cherka & Wąsowski, Gras Savoye Polska Sp. z o.o., Bank Gospodarstwa Krajowego, Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich i Stowarzyszenie Muzealników Polskich.