„Porty Lotnicze” biją swoje własne rekordy. Przez pierwsze siedem miesięcy tego roku PPL może pochwalić się zyskami o ponad 16 proc. lepszymi, niż osiągnięte w analogicznym okresie roku ubiegłego. Na bardzo dobrym poziomie utrzymują się wskaźniki płynności finansowej przedsiębiorstwa. Rok 2017 jest też najlepszy w porównaniu z poprzednimi pięcioma latami

 

Przez minione siedem miesięcy Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” uzyskało 506,7 mln zł przychodów ze sprzedaży, o 513 mln zł więcej w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego (wzrost o 11,3 proc.). Zysk netto przedsiębiorstwa wyniósł 184,9 mln i był 25,8 mln wyższy niż w pierwszych siedmiu miesiącach roku 2016. Rekordowo dobrze kształtują się w tym roku pozostałe parametry finansowe przedsiębiorstwa: EBIDTA na koniec lipca wyniosła 295,9 mln zł, a wskaźnik obrazujący stosunek kosztów działalności operacyjnej do przychodów utrzymał się na poziomie 58 %.

 

Porównując okres ostatnich pięciu lat należy zaznaczyć, że wszystkie wskaźniki finansowe pokazują dużą dynamikę wzrostu, która przyczynia się do ugruntowania bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa, czyniąc PPL stabilnym i wiarygodnym partnerem w relacjach
z innymi kontrahentami.

Na rekordowo dobre tegoroczne wyniki wpłynął przede wszystkim wzrost ruchu lotniczego będący m.in. pochodną skutecznej akwizycji handlowej PPL. Liczba pasażerów obsłużonych na Lotnisku Chopina wyniosła ponad 8,7 mln, z czego rekordowy odsetek, bo aż 23,7 proc. stanowili pasażerowie tranzytowi. Tak wyróżniający wolumen ruchu tranzytowego świadczy o skutecznym rozwoju funkcji węzłowych Lotniska Chopina.

 

Na uwagę zasługuje wzrost aż o 70,1% liczby pasażerów krajowych – tym samym Lotnisko Chopina przyczynia się do wzrostu lotniczej dostępności transportowej niektórych regionów kraju. Co istotne, wyraźny wzrost przychodów wypracowany został też w kategorii przychodów pozalotniczych – w tej kategorii PPL wypracował 164,1 mln PLN, tj. o 13,0 mln PLN więcej w porównaniu z analogicznym okresem 2016 r.

 

Rosną przychody pozalotnicze

 

Mimo silnego wzrostu przychodów lotniczych, udział przychodów pozalotniczych w całości przychodów PPL po 7 miesiącach 2017 r. jest nadal wysoki i wynosi 32,4 proc. Istotne dynamiki wzrostu przychodów w tej kategorii osiągnęły usługi parkingowe (34 proc.) oraz ponadstandardowa obsługa pasażerów, tj. salony Executive Lounge, VIP Line, jak i Fast Track (45,5 proc.). Znaczną część przychodów ze sprzedaży usług PPL, bo aż 29,8 proc., generują przewoźnicy regularni posiadający na Lotnisku Chopina swoje bazy operacyjne.

 

Efektywne wykorzystanie infrastruktury lotniskowej

 

Przez 7 miesięcy 2017 r. z 89,01 do 98,47 wzrosła na Lotnisku Chopina liczba pasażerów przypadających na jedną operację lotniczą, co świadczy o bardziej efektywnym wykorzystaniu infrastruktury lotniskowej. Wskutek uruchomienia rejsów do Zielonej Góry, także w tym porcie dostrzec można pozytywne trendy: w charakteryzowanym okresie o 36,1 proc. wzrosły przychody z usług lotniczych, o 21,6 proc. z usług handlingowych, a wzrost przychodów pozalotniczych wyniósł 7,6 proc.

 

Z myślą o  komforcie pasażerów na Lotnisku Chopina  wynegocjowano ze wszystkimi najemcami stałą cenę za butelkę wody mineralnej (1 EUR), a w ostatnich dniach zainstalowano źródełka z bezpłatną wodą zdatną do picia oraz automaty telefoniczne, z których można wykonywać bezpłatne połączenia krajowe zarówno na telefony stacjonarne, jak i komórkowe.

 

Tylko w sezonie letnim, z Lotniska Chopina, 35 przewoźników obsługiwało 119 tras regularnych. Dzięki temu udało się połączyć Warszawę z 99 miastami w Europie. Siatka pozaeuropejska obejmuje 8 kierunków azjatyckich, 5 w Ameryce Północnej, 4 w Afryce i 3 na Bliskim Wschodzie.

 

W związku z dobrymi wynikami finansowymi, gotowa do wypłaty jest również pierwsza transza nagrody uznaniowej w wysokości 5,200 zł brutto na każdego uprawnionego pracownika przedsiębiorstwa. Jej wypłata nastąpi natychmiast po osiągnięciu porozumienia ze wszystkimi związkami zawodowymi.