Już ponad 50 inwestorów ze Skandynawii uruchomiło w 16 miastach Polski 64 centra nowoczesnych usług dla biznesu – wynika z najnowszego raportu SPCC poświęconego skandynawskim firmom działającym w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu. Najwięcej skandynawskich firm znajduje się na Pomorzu i w Warszawie a pod względem krajów pochodzenia takich inwestycji przoduje Szwecja i Finlandia. Największy odsetek firm inwestuje w centra usług wspólnych.


Podczas zorganizowanej 19 listopada 2015 roku przez Skandynawsko-Polską Izbę Gospodarczą konferencji Scandinavian SWOT III zaprezentowane zostały skandynawskie modele, doświadczenia i kierunki rozwoju w zakresie współpracy w sektorze BSS.

 

„Skandynawscy inwestorzy chętnie wybierają Polskę jako lokalizację centrów nowoczesnych usług dla biznesu, przede wszystkim ze względu na połączenie czynników w postaci wysokiej jakości kapitału ludzkiego z umiarkowanymi kosztami pracy i stabilnością polityczną i makroekonomiczną naszego kraju. Nie bez znaczenia jest dobre skomunikowanie wybranych regionów nitkami autostrad i trasami szybkiego ruchu z sąsiednimi krajami, co ułatwia firmom dalszą ekspansję” mówi Agnieszka Kowalcze, Dyrektor Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej (SPCC).

 

Z zaprezentowanego podczas konferencji raportu SPCC i Pro Progressio poświęconego skandynawskim firmom działającym w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu wynika, że obecnie liczba skandynawskich firm inwestujących w takie wyspecjalizowane centra w Polsce przekroczyła 50 i w najbliższych latach będzie rosła. Dane pokazują, że w 16 miastach Polski ulokowane są 64 centra BSS z kapitałem skandynawskim. Najwięcej skandynawskich firm znajduje się na Pomorzu – tutaj zarówno Trójmiasto jak i Szczecin w równej liczbie przyciągają skandynawskich inwestorów (Trójmiasto – 10, Szczecin – 9). Popularną lokalizacją w tym zakresie jest także Warszawa, gdzie zlokalizowanych jest 11 takich firm.

Raport podaje również, że najwięcej inwestycji pochodzi ze Szwecji (21), jednak nie ustępują im inwestycje fińskie (17). Z Danii pochodzi 13 centrów, natomiast z Norwegii 9. Funkcjonują także centra o mieszanym kapitale skandynawskim, bądź skandynawsko-polskim.

Według ankiety przeprowadzonej przez SPCC i Pro Progressio, 48% firm inwestuje w SSC, czyli centra usług wspólnych. Najbardziej popularne kategorie obsługiwanych procesów to finanse i księgowość oraz IT.

 Dane te potwierdzają wnioski płynące z ostatniego raportu ABSL (Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych – ang. Association of Business Service Leaders in Poland) – „Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2015”, stwierdzającego, że po raz pierwszy w swojej najnowszej gospodarczej historii, Polska zdobywa globalnie rozpoznawalną specjalizację – obsługę zaawansowanych procesów biznesowych na rzecz światowych korporacji. Dzięki zagranicznym inwestorom mamy do czynienia z transferem nowoczesnych rozwiązań biznesowych, procesowych i technologicznych, a co za tym idzie – wzrostem innowacyjności w obszarze całej polskiej gospodarki.

Uczestnicy dyskusji panelowych odbywających się podczas konferencji Scandinavian SWOT III omówili między innymi kluczowe czynniki ekspansji firm w tej branży. Wśród ekspertów znaleźli się przedstawiciele firm takich, jak Duni, Ericsson, Nordea, Kinnarps, Opus Capita, Transcom, Vastint.

Partnerem merytorycznym wydarzenia została Fundacja Pro Progressio a patronat honorowy nad konferencją objęły Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) oraz Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (Association of Business Service Leaders in Poland – ABSL).