3 października, uczestnicy Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie, będą mieli okazję wysłuchać dyskusji na temat Big Data z udziałem światowego autorytetu w zakresie tworzenia zintegrowanych technologicznie rozwiązań w odniesieniu do baz danych. Na zaproszenie Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR, przyjeżdża Amy Gershkoff, która poprzez własne doświadczenia łączy branże polityki i biznesu z marketingiem oraz reklamą.

Jej udział w dyskusji eksperckiej „Big Data – szansa dla społeczeństwa, czy spisek gigantów?”, przybliży słuchaczom zagadnienie danych wielkoskalowych oraz ich wagę dla przyszłości efektywnego zarządzania.
Szacuje się, że do 2020 roku każdy mieszkaniec naszego globu wygeneruje 5247 GB danych. Niezależnie od tempa i skali rozwoju cyfrowego wszechświata, liczba informacji analizowanych i wykorzystywanych do efektywnego zarządzania i rozwijania biznesu stanowi obecnie 0,5% wszystkich danych. Za 6 lat może ich być nawet 33%.
– Właśnie wchodzimy w nową erę zarządzania, która kwestionuje Zasadę Pareto (80/20) i stawia na oszczędność i precyzję nierozerwalnie związane z analizą Big Data – mówi Wojciech Borowski, Prezes McCann Worldgroup, moderator dyskusji eksperckiej SKM SAR na tegorocznym Forum Nowych Idei w Sopocie. – Dla firm z branży technologicznej i digital stan ciągłego eksperymentowania i wprowadzania poprawek na bieżąco jest czymś oczywistym. W świecie, w którym analiza Big Data staje się podstawą podejmowania decyzji biznesowych, wszystkie branże prędzej czy później będą musiały się na niej oprzeć. A ulepszenie małego szczegółu dzisiaj, zagwarantuje większe zyski i konkurencyjność w przyszłości – dodaje.
Najpopularniejsza teoria zarządzania – zasada 80/20 opierająca się na założeniu, że 20% zasobów jest w stanie wypracować 80% możliwego postępu w rozwoju organizacji, dzięki analizie Big Data zaczyna być kwestionowana. W czasach Big Data (czyli danych wielkoskalowych) zmienia się sposób dochodzenia do 80%. Aby je uzyskać, wystarczy wprowadzić dużo małych zmian, które szybko dadzą wymierny efekt ilościowy. Pozwala to na częste, szybkie i (w porównaniu do innych metod) tańsze testowanie różnych opcji biznesowych.
A także na pewność co do podejmowanych decyzji, na którą ze względu na wysoką cenę badań i testów, dotąd stać było nielicznych.
Od tradycyjnych danych, Big Data odróżnia mniejszy stopień ustrukturyzowania, ale także większe zróżnicowanie. W zakres danych wielkoskalowych, mogą wchodzić teksty, materiały wideo, pliki dźwiękowe, dane zaczerpnięte z czujników czy kamer. Przeanalizowanie ich zawartości we wzajemnym zestawieniu, umożliwi wyciąganie dużo bardziej komplementarnych wniosków niezbędnych do pracy czy dalszego rozwoju, niż jak w przypadku wykorzystywanych dotychczas, baz danych.
Już w roku 2015 globalny rynek Big Data osiągnie wartość 48 mld dolarów, co stanowi aż pięciokrotny wzrost w stosunku do roku 2012. Prognozy mówią, że również do przyszłego roku, liczba miejsc pracy zajmowana przez osoby związane z implementacją i wykorzystaniem Big Data wyniesie ponad 4,4 miliona. Branże, w których obecnie zauważalny jest największy wzrost związany z użyciem tego typu analiz to: ubezpieczenia (40%), telekomunikacja (29%), wysoko zaawansowane technologie (26%), banki (19%), media (19%) i handel (13%).
Ponad dwie trzecie menadżerów wyższego szczebla potwierdza, że w najbliższych pięciu latach Big Data będzie dla nich strategicznym priorytetem, a 60% z nich wskazuje na zasadność tezy mówiącej o użyteczności danych wielkoskalowych dla podejmowania kluczowych decyzji i korzystnym wpływie na poziom konkurencyjności między firmami. Z własnego doświadczenia, już dzisiaj potwierdza ten fakt 19% menadżerów, co widoczne jest na przykładach firm UPS i Big Lots. Logistyczny gigant po analizie danych z nawigacji 60 tysięcy samochodów dostawczych, obliczył, że skrócenie jazdy każdego z nich o 2 km dziennie, przyniesie oszczędności rzędu 50 mln dolarów rocznie. Z kolei amerykańska sieć dyskontów, po przeanalizowaniu własnego systemu płatności, zwiększyła sprzedaż o 9%.
Tematyka Big Data, tak istotna dla przyszłości i rozwoju zarządzania w biznesie, będzie główną osią wystąpienia, jednego z niekwestionowanych autorytetów w tej dziedzinie, dr Amy Gershkoff, Dyrektora Działu Analiz i Insightów Konsumenckich w eBay, które odbędzie się w ramach najbliższego Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie. Amy Gershkoff, uprzednio zajmowała stanowisko szefa Działu Danych Naukowych w WPP, Data Alliance, a także współpracowała z ponad 350 firmami w związku z tworzeniem zintegrowanych technologicznie rozwiązań, dotyczących baz danych. Wcześniej, jako Dyrektor ds. Planowania mediów i współarchitekt strategii wyborczej prezydenta Baracka Obamy, zaprojektowała system optymalizacji mediów w związku z prowadzeniem kampanii wyborczych, który obecnie wyznacza światowe standardy w tym zakresie.
Prezentacja dr Amy Gershkoff, poświęcona danym wielkoskalowym zostanie uzupełniona przez panel dyskusyjny z udziałem polskich ekspertów: Igora Ostrowskiego – Przewodniczącego Rady ds. Cyfryzacji przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, Agnieszki Kosik – Prezesa MediaCom i mec. Macieja Ślusarka – Partnera w Firmie Prawniczej LSW. Dyskusja będzie moderowana przez Wojciecha Borowskiego, Prezesa McCann Worldgroup, Przewodniczącego Rady Nadzorczej SKM SAR.

 

***

Prezentacja i Rozmowa Ekspercka odbędą się 3 października 2014 roku o godzinie 17.30-19.00 w ramach Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie.

 

***

O dr Amy Gershkoff, Dyrektorze Działu Analiz i Insightów Konsumenckich w eBay
Przed rozpoczęciem pracy w eBay, Dr Amy Gershkoff zajmowała stanowisko Szefa Działu Danych Naukowych w WPP, Data Alliance. Współpracowała tam z ponad 350 firmami nad stworzeniem zintegrowanych technologicznie rozwiązań, dotyczących baz danych.
Wcześniej, jako Dyrektor ds. Planowania Mediów i architekt strategii reklamowej prezydenta Baracka Obamy zaprojektowała system optymalizacji mediów pod kątem prowadzenia kampanii wyborczych. Stał się on standardem dla dziesiątków polityków na świecie.
Jest jedną z najczęściej cytowanych i nagradzanych kobiet w USA. New Leaders Council uznał ją za jedną z 50 kobiet, których działania należy obserwować w branży technologicznej, dziennik Huffington Post umieścił ją na liście 50 kluczowych kobiet w kampanii wyborczej w 2012 r., a Washington Post wyróżnił jako jednego z najbardziej wpływowych innowatorów w USA. Jej nazwisko znajduje się także na liście czołowych przedsiębiorców amerykańskich poniżej 40. roku życia.
Amy Gershkoff jest fundatorem i partnerem zarządzającym w firmie Changing Targets Media, specjalizującej się w tworzeniu opatentowanego oprogramowania opartego na Big Data. Pozwala ono optymalizować zasięg i częstotliwość komunikatów reklamowych pod kątem konkretnych grup docelowych.
Jej publikacje ukazywały się w najpoważniejszych mediach politycznych i biznesowych, takich jak: Washington Post, San Francisco Chronicle i Business Insider. Jest także komentatorem NPR, Bloomberg News, ABC, CSPAN i wielu mediów drukowanych, w tym New York Timesa. Doktorat obroniła na Uniwersytecie Princeton.

 

****

EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI to międzynarodowy kongres środowisk biznesowych z udziałem wybitnych przedstawicieli świata polityki, kultury, nauki i mediów. Organizowane jest od 2011 r. przez Konfederację Lewiatan we współpracy z BUSINESSEUROPE, Miastem Sopot oraz polskimi i międzynarodowymi firmami i instytucjami. Celem Forum jest wypracowywanie pomysłów na silną Europę i konkurencyjną gospodarkę, otwartą na trendy cywilizacyjne i technologiczne. Tegoroczna edycja EFNI odbędzie się w dniach
1-3.10.2014 r. w Sopocie, a jej hasłem przewodnim będzie pytanie: „Europa bezpieczna czy konkurencyjna – realistyczny cel czy nieosiągalne marzenie? Perspektywa biznesu.”
Więcej informacji: www.efni.pl