Według danych opublikowanych przez Urząd Statystyczny Szwecji, w 2014 roku wydatki na ochronę zdrowia i opiekę medyczną stanowiły 11,2 procent szwedzkiego PKB, co stanowi nieznaczny wzrost udziału w odniesieniu do poprzednich lat. Rząd finansował przy tym 83 procent wydatków, podczas gdy gospodarstwa domowe pokrywały około 16 procent całkowitych kosztów, wnosząc opłaty za leczenie i inne płatności.

Główne obszary ochrony zdrowia i opieki medycznej

Ponad połowę wszystkich kosztów stanowią wydatki na cele związane z leczeniem i opieką rehabilitacyjną. Zdrowie i opieka medyczna osób starszych i niepełnosprawnych to jedna czwarta wydatków w sektorze zdrowia i opieki medycznej. Środki farmaceutyczne dla pacjentów ambulatoryjnych stanowią trzecią co do wielkości pozycję kosztów.