W uroczystym otwarciu targów, prowadzonym przez Prezes Urszulę Potęga, wzięli udział m.in. Wicepremier i Min. Gospodarki Janusz Piechociński, Prezes POT Rafał Szmytke, Wiceprezes PIT Danuta Skalska i Sekretarz Generalny PIT Tomasz Rosset.

Podczas ceremonii otwarcia wręczono nagrody laureatom konkursu Ministra Gospodarki na najbardziej przedsiębiorczą firmę, eksportera i innowatora. Nagrody odebrali również wyróżnieni w konkursie „The Best of WorldHotel 2014” współorganizowanym przez Izbę Gospodarczą Hotelarstwa Polskiego. W spotkaniu biznesowym dot. bieżących problemów branży hotelarskiej, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z tabelami opłat za odtwarzanie muzyki, uczestniczyła Wiceprezes Danuta Skalska. Targi wyposażenia obiektów noclegowych trwają do 19 września.

Więcej informacji na profilu Targów na Facebooku.

Nadawcą maila jest:
Polska Izba Turystyki, ul. Krakowskie Przedmieście 64/7, 00-322 Warszawa, tel./fax: 22 8265536
e-mail: to=biuro@pit.org.pl„>biuro@pit.org.pl, www.pit.org.pl