W Ministerstwie Sportu i Turystyki odbyło się kolejne spotkanie poświęcone projektowi nowej Dyrektywy wkontekście rynku usług turystycznych.

Na spotkaniu zostały omówione propozycje zmian projektu nowej dyrektywy, wypracowane w ramach grupy roboczej ds. ochrony konsumentów i informacji. Karolina Szuppe z MSiT zaprezentowała też informacje przekazane przez Komisję Europejską podczas spotkań grupy roboczej. W spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele Polskiej Izby Ubezpieczeń, Związku Banków Polskich i UOKiK. Reprezentujący PIT Prezes Paweł Niewiadomski i Sekretarz Generalny Tomasz Rosset zwrócili uwagę na nieprecyzyjność wielu proponowanych zapisów i zagrożenia z tego wynikające, poprosili o uściślenie i przedstawienie stanowiska Polski w tych tematach, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z „pakietowaniem dynamicznym”. Podkreślili także, że wbrew pozorom, dyrektywa w tym kształcie nie zwiększy bezpieczeństwa konsumentów i będzie musiała być szybko poprawiana. Nie spowoduje  również zmniejszenia kosztów przedsiębiorców, co było jednym z założeń dyrektywy, a wręcz przeciwnie – powiększy je. Stanowisko PIT poparli przedstawiciele ubezpieczycieli oraz inne organizacje branżowe. Kolejne spotkanie grupy roboczej z udziałem Polski odbędzie się w grudniu.

 

Nadawcą maila jest:
Polska Izba Turystyki, ul. Krakowskie Przedmieście 64/7, 00-322 Warszawa, tel./fax: 22 8265536
e-mail: to=biuro@pit.org.pl„>biuro@pit.org.pl, www.pit.org.pl