Trwa kampania informacyjno-promocyjna w ramach projektu „Warmia i Mazury Pro-Invest 2015”. Jej celem jest wzmocnienie wizerunku regionu jako przyjaznego inwestycjom oraz prezentacja atutów gospodarczych województwa. Istotnym elementem tej promocji była dwudniowa wizyta przedstawicieli mediów ogólnopolskich w regionie.

Jesteśmy otwarci na Skandynawię

Podczas wizyty dziennikarze wzięli udział w konferencji „Otwarci na Skandynawię”, razem z przedsiębiorcami ze Szwecji i Finlandii zainteresowanymi inwestowaniem na Warmii i Mazurach. „Rolą samorządu jest ułatwienie kontaktów między biznesem krajów nordyckich a warmińsko-mazurskim, dlatego tak bardzo nam zależy na promocji gospodarczej regionu” – powiedział podczas konferencji marszałek Gustaw Marek Brzezin.

Inwestycje pro-natura

Inwestycje w zgodzie z naturą są chlubą regionu. Jedną z nich – Centrum Sportowo-Rekreacyjne nad jednym z kilkunastu jezior położonych w granicach Olsztyna – zaprezentował prezydent Piotr Grzymowicz: „Miasto stworzyło niezbędną infrastrukturę dla lokalizacji biznesu o charakterze sportowo-rekreacyjnym. Dzięki prowadzeniu dialogu miejsce to odpowiada na potrzeby zarówno mieszkańców, jak i inwestorów”.

Wsparcie dla początkujących

Przykładem zaangażowania administracji w rozwój regionu jest Park Naukowo-Technologiczny w Olsztynie (PNT). PNT jest miejscem stymulowania współpracy biznesu i nauki- miejscem szkoleń, wsparcia instytucjonalnego oraz doradztwa z zakresu prawa czy księgowości. W ramach PNT działa „Inkubator Przedsiębiorczości” skierowany do początkujących przedsiębiorców, a także laboratoria, gdzie firmy prowadzą prace badawcze.

Szczególnie sprzyjające warunki dla biznesu

Specjalne strefy ekonomiczne na Warmii i Mazurach oferują najatrakcyjniejszą w skali kraju pomoc publiczną dla biznesu w postaci ulg podatkowych, ułatwień administracyjnych oraz profesjonalnych usług doradczych i są jednymi z najszybciej rozwijających się obszarów gospodarczych w Polsce.

W ostatnich latach inwestorzy stworzyli ponad 14 000 miejsc pracy, a wartość zainwestowanego kapitału w strefach ekonomicznych wyniosła ponad 5,2 miliarda złotych. Ale Warmia i Mazury wciąż dysponują dużymi zasobami bardzo dobrze przygotowanych, wyposażonych w pełną infrastrukturę techniczną terenów inwestycyjnych, zlokalizowanych w specjalnych strefach ekonomicznych. Wszystko to sprawia, że to region posiadający mocne atuty pro-inwestycyjne.

Zdjęcia: http://centrumprasowe.pap.pl/cp/pl/news/info/28436,,warmia-i-mazury-chce-przyciagnac-nowych-inwestorow-%28centrum-prasowe-pap%29

Źródło informacji: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Źródło informacji: Centrum Prasowe PAP.