W imieniu The National Tourism Agency of the Republic of Belarus zapraszamy członków PIT zainteresowanych rynkiem białoruskim do udziału w prezentacji pt. „Tourism potential of the Republic Belarus”, która odbędzie się podczas Targów TT Warsaw w dniu 28 listopada br. godz. 10:00 – 12:00,  sala C,  Centrum Wystawiennicze MT Polska przy ul. Marsa 56c.

Spotkanie będzie miało charakter krótkich rozmów branżowych. Przy specjalnie oznaczonych stolikach będą siedzieli przedstawicie Konsorcjum prezentując swoją bogatą ofertę.Zainteresowane udziałem biura proszone są o zgłaszanie w terminie do dnia 25 listopada br. Potwierdzenia udziału proszę przesyłać na adres: marzena.sarzyniak@pot.gov.pl

 

Nadawcą maila jest:
Polska Izba Turystyki, ul. Krakowskie Przedmieście 64/7, 00-322 Warszawa, tel./fax: 22 8265536
e-mail: //poczta.home.pl/mail/write?to=biuro@pit.org.pl„>biuro@pit.org.pl, www.pit.org.pl