Wyniki easyJet w październiku 2015
w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego:

 

Kończący się miesiąc

 

październik  2015

październik 2014

Zmiana

Liczba pasażerów*

6 398 796

5 835 145

9,7%

Współczynnik obłożenia miejsc**

93,3%

90,9%

2,5 p.p.

       

 

Ostatnie 12 miesięcy

 

październik 2015

październik 2014

Zmiana

Liczba pasażerów*

69 193 476

65 074 119

6,3 %

Współczynnik obłożenia miejsc**

91,7%

90,7%

1, p.p.

       


* Oznacza liczbę sprzedanych miejsc. Sprzedane miejsca obejmują miejsca bez względu na to, czy pasażer wykorzysta zakupione miejsce. easyJet nie zwraca kosztów niewykorzystanych, wykupionych lotów, pasażer, który nie wykorzystał miejsca, nie ma też możliwości zmiany lotu. Miejsca sprzedane obejmują również miejsca oferowane w promocjach oraz dla pracowników na loty służbowe.

** Oznacza liczbę pasażerów jako procent liczby miejsc udostępnionych pasażerom. Nie dokonuje się ważenia wskaźnika w celu zidentyfikowania efektu zróżnicowania długości lotu bądź „etapów”.

Zyski linii za rok finansowy kończący się 30 września 2015 roku w dalszym ciągu są prognozowane na poziomie 675-700 milionów GBP przed opodatkowaniem, zgodnie z prognozą z 3 września 2015 roku.