Rok 2019 dla przedsiębiorstwa państwowego „Porty Lotnicze” był bardzo dobry pod względem finansowym. Firma, zarządzająca, m.in., największym lotniskiem w Polsce – Lotniskiem Chopina zanotowała rekordowe przychody na poziomie 1,058 mld PLN. To oznacza, że w porównaniu do roku 2018, wzrost przychodów wyniósł 7%.

Przedsiębiorstwo wypracowało zysk ze sprzedaży na poziomie 450,5 mln PLN, co oznacza wzrost o ponad 13% w porównaniu do 2018 r., natomiast zysk netto przedsiębiorstwa za 2019 rok wyniósł 356 mln PLN. Dla porównania w 2018 roku przedsiębiorstwo poniosło stratę netto na poziomie -66 milionów PLN, przy czym strata ta wynikała wyłącznie z przekazania 100% udziałów spółki Chopin Airport Development do Skarbu Państwa.

Już teraz wiadomo, że wyniki finansowe za rok 2020 będą niższe ze względu na pandemię koronawirusa. W sierpniu bieżącego roku z usług Lotniska Chopina skorzystało 653 tys. pasażerów, co w porównaniu do ubiegłego roku oznacza spadek o 66,4%. Podobnie kształtuje się liczba pasażerów obsłużonych od początku roku – do sierpnia br. włącznie – ta liczba wynosi 4,274 mln osób, czyli o dwie trzecie mniej niż w ubiegłym roku.