Rekordowowysoki zysk i zwrot zkapitału

 

 

2015

2014

  Zmiana

Całkowity przychód (w mln GBP)

4 686

4 527

+3,5 %

Zysk przed opodatkowaniem (w mln GBP)

686

581

+18,1 %

Marża przed opodatkowaniem (%)

          14,6

          12,8

+1,8 p.p.

Zysk podstawowy na akcję (w pensach)

139,1

114,5

+21,5 %

Proponowana dywidenda – zwykła (w pensach na akcję)

55,2

45,4

+21,6 %

Zwrot z zaangażowanego kapitału (%)

          22,2

          20,5

+1,7 p.p.

       
             
  • Liczba pasażerów wzrosła o 6% do poziomu 68,6 mln, a współczynnik wykorzystania miejsc wyniósł w sierpniu 94,4% – to efekt atrakcyjnej ceny biletów oraz wykorzystania platformy cyfrowej najnowszej generacji. Współczynnik wykorzystania miejsc w skali roku wzrósł o 0,9 p.p. do poziomu 91,5%.
  • Łączne przychody firmy wzrosły o 3,5% do poziomu 4 686 mln GBP i o 6,5% przy założeniu stałych kursów walut.
  • Przychód na miejsce wzrósł o 1,5% r/r przy założeniu stałych kursów walut, a łączna liczba miejsc wzrosła o 5% do poziomu 75 milionów.
  • Koszt na miejsce spadł o 3,4%, ze względu na korzystne kursy walutowe i mniejszy koszt paliwa. Przy założeniu stałych kursów walut i bez uwzględnienia mniejszych kosztów paliwa, koszt na miejsce wzrósł o 3,6%.  W 2015 roku oszczędności easyJet wyniosły 46 mln GBP. Firma realizuje plandalszego ograniczania kosztów strukturalnych, który umożliwi dalsze oszczędności w przyszłości.
  • Zysk firmy, już piąty rok z rzędu, osiągnął rekordowy poziom – w omawianym okresie wzrósł o 18% do poziomu 686 mln GBP. Marża przed opodatkowaniem wzrosła o 1,8 p.p. do 14,6%.
  • Stopa zwrotu z zaangażowanego kapitału (ROCE) osiągnęła rekordowy poziom 22,2%, co oznacza wzrost o 1,7 p.p.
  • Proponowane zwiększenie dywidendy zwykłej o 22% zapewni akcjonariuszom wypłatę 219 mln GBP.
  • Do floty przewoźnika dołączy 36 samolotów w ramach umowy  podpisanej z firmą Airbus w 2013 r. Samoloty zostaną dostarczone pomiędzy 2018 a 2021 rokiem, a dzięki nim easyJet oszczędzi dodatkowo 27 mln GBP do 2021 r.

 

Komentarz Carolyn McCall, prezes easyJet:

„Nasze prognozy długoterminowe są bardzo pozytywne. Spodziewamy się, że popyt się utrzyma, a nam uda się zachować wiodącą pozycję na wielu europejskich rynkach. Nasze badania wskazują, że liczba pasażerów będzie rosnąć w tempie 7% rocznie. Wierzymy, że uda nam się utrzymać marżę na obecnym poziomie, dzięki uważnej kontroli kosztów oraz modernizacji floty, co będzie miało korzystny wpływ na dynamikę zysku. Jesteśmy skupieni na budowaniu przewagi w istniejącej już sieci oraz na utrzymaniu wiodącej pozycji naszej platformy cyfrowej. Kolejnymi priorytetami są dla nas atrakcyjna cenowo oferta biletów oraz utrzymanie wysokiej jakości usług. Nieustannie inwestujemy też w rozwój zorientowany na zwiększanie zysku, utrzymując jednocześnie przewagę rynkową oraz oferując pasażerom bilety w atrakcyjnych cenach.”