Wartość jednostkowych przychodów ze sprzedaży z tytułu organizacji imprez turystycznych w lutym 2016 r. wyniosła 75,1 mln zł, co w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r., w którym przychody wyniosły 65,3 mln zł, stanowi wzrost sprzedaży o 15 %.


Przychody ze sprzedaży spółki w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia do 29 lutego 2016 roku wyniosły 143,4 mln zł i są wyższe o 10,4 %, od przychodów za okres od 1 stycznia do 28 lutego 2015 roku, które wyniosły 129,9  mln zł.


Wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. wyniosła w 76,3 mln zł, co w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r., w którym przychody wyniosły 66,1 mln PLN, stanowi wzrost sprzedaży o 15,4 %. Przychody ze sprzedaży Grupy w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia do 29 lutego 2016 roku wyniosły 145,2 mln zł i są wyższe o 9,6 %, od przychodów za okres od 1 stycznia do 28 lutego 2015 roku, które wyniosły 132,5 mln zł.