Państwa skandynawskie znalazły się w czołówce rankingu opublikowanego przez Bank Światowy, ukazującego koszty życia w poszczególnych krajach.

Najdroższym miejscem do życia okazała się Szwajcaria, drugie miejsce zajęła Norwegia, następnie Bermudy i Australia.
Dania znalazła się na piątym miejscu, Szwecja na szóstym, zaś Finlandia na ósmym.
Inne kraje w pierwszej dziesiątce z najwyższymi cenami produktów i usług to m.in. Japonia, Luksemburg i Kanada.
Gospodarki, w których ceny są najniższe to Egipt, Pakistan, Birma, Etiopia i Laos.

The International Comparison Program (ICP) raport, który został opublikowany 29.04.2014 w Stanach Zjednoczonych, porównuje siłę nabywczą i rzeczywiste wydatki w 177 krajach, wykorzystując dane statystyczne z 2011 roku.

Źródło:
http://siteresources.worldbank.org/ICPINT/Resources/270056-1183395201801/Summary-of-Results-and-Findings-of-the-2011-International-Comparison-Program.pdf