Celem wystawy ImagineFrance,pokazywanej na całym świecie przez 3 lata, jest zaprezentowanie oryginalnego i zdystansowanego spojrzenia na francuską spuściznę kulturalną i historyczną.

 

Każdego roku tysiące zagranicznych turystów odkrywają zabytki, muzea i festiwale, składające się na francuską ofertę kulturalną. Jej niezwykłe bogactwo i różnorodność stanowią jeden z głównych
czynników motywujących do podróży do Francji.

 

Silne związki między branżą turystyczną i kulturalną to dziś oczywistość – każda z nich istnieje dzięki tej drugiej, w szczególności jeśli chodzi o budowanie atrakcyjności. W tym kontekście pokazywanie nieustannie odnawianego obrazu spuścizny kulturalnej jest niezbędne dla uzyskania lojalności zwiedzających i przyciągnięcia nowej klienteli.

 

To dlatego Atout France, za pośrednictwem swojego Klastra Turystyki i Kultury (fr. Cluster Tourisme et Culture*), we współpracy z Instytutem Francuskim, proponuje dziś nowe, poetyckie i zdystansowane spojrzenie na zamki, muzea i zabytki Francji. Dzięki talentowi fotograficzki Mai Flore, wspólnie organizują wystawę ImagineFrance ukazującą w nowym świetle miejsca i wydarzenia kulturalne. To wystawa podróżująca po świecie przez 3 lata, która w 2015 r. odwiedziła, między innymi, Hiszpanię, Brazylię i Niemcy.

Realizując tę serię fotografii, Maia Flore przemierzała Francję od lipca do września 2013 r. Odwiedziła 25 obiektów kultury, a następnie przedstawiła je w różny sposób, w zależności od inspiracji, którą owocowało dane miejsce. Jej rolą było stworzenie postaci, która przyswajała sobie każde z miejsc, czyniąc je żywym i zaskakującym. Postać ta, będąca jednocześnie aktorem i widzem danej sceny, ożywia i odnawia odwiedzane przez siebie obiekty kultury.

ImagineFrance to zatem wyjątkowe doświadczenie, które wprowadzi widzów w świat niekiedy im już znany, lecz zawsze, dzięki talentowi artystki, zaprezentowany w zaskakujący sposób. Jest to zaproszenie do poznania lub ponownego odkrycia wspaniałego bogactwa francuskiej spuścizny kulturowej.