Zgodnie z wynikami badań, Polakiem, który najwięcej skorzystał na wejściu do Unii Europejskiej jest statystyczny mieszkaniec województwa Warmińsko-Mazurskiego.*  Miasta w regionie Wielkich Jezior Mazurskich są dowodem na skuteczne wykorzystanie funduszy unijnych, na przestrzeni ostatniej dekady.

W większości z nich powstały nowoczesne eko-mariny, plaże miejskie, pasaże i bulwary. Pojawiły się też liczne trasy rowerowe oraz centra sportowe. Dzięki rewitalizacji licznych obiektów infrastruktury turystycznej i kulturalnej wzrosła liczba osób odwiedzających region. Znacząco zmienił się też standard życia mieszkańców poszczególnych miast.
Dzięki środkom unijnym udało się przebudować liczne, przestarzałe mariny mazurskie. Tak zwane eko-mariny powstały w Węgorzewie, Mikołajkach, Piszu, Rynie, Giżycku oraz Mrągowie. Projekty te były współfinansowane z Funduszu Rozwoju Regionalnego. Największa obecnie, eko-marina w Giżycku pomieścić może 138 dużych jednostek pływających (12 m długości i więcej), lub 240 mniejszych jachtów. Inwestycja o wartości 19,7 mln złotych (z czego 7,5 mln z funduszu europejskiego) jest jednocześnie bazą jednej z największych na świecie flot houseboatów, czyli luksusowych domów pływających.
  – Giżycko
Środki unijne w sposób efektywny wykorzystano również na lądzie. Wśród wielu inwestycji wzbogacających ofertę turystyczno-kulturalną, wymienić należy nowy amfiteatr w Mrągowie. Obiekt mogący pomieścić 5 tysięcy widzów od dwóch sezonów gości największe wydarzenia masowe regionu, w tym słynną Mazurską Noc Kabaretową i Piknik Country. Mrągowska oferta turystyczna wzbogacona została dodatkowo o miasteczko westernowe „Mrongoville”, które cieszy się wielką popularnością wśród rodzin z dziećmi.
  – Mrągowo
Rewitalizacji poddane zostały też same miasta. W roku 2009 przebudowano centrum miejscowości Ryn (Plac Wolności). Przy okazji zadbano o zamontowanie nowego oświetlenia ulicznego stylizowanego na XIX w. Koszt modernizacji samego oświetlenia wyniósł ok. 326 tyś zł, przy kwocie  dofinansowania w wysokości 201 tyś zł. Nie bez znaczenia jest też polepszenie standardu życia samych mieszkańców poszczególnych miast. Od wstąpienia Polski do UE Gmina Ryn wybudowała około 134 km kanalizacji oraz 89 km wodociągów. Dzięki tej inwestycji prawie wszystkie gospodarstwa wiejskie na obszarze gminy Ryn zostały skanalizowane i uzyskały dostęp do bieżącej wody. Koszt inwestycji wyniósł ponad 27 mln zł, z czego dofinansowanie unijne pokryło niemal 80 % kosztów.
 – Mikołajki
Oferta turystyczna regionu w sposób znaczący wzbogacona została przez pojawienie się setek kilometrów nowych tras rowerowych oraz traktów spacerowych. W Rucianem-Nidzie dzięki funduszom europejskim powstała promenada nad rzeką Nidką. Podstawowym celem inwestycji jest ożywienie drugiej części miasta, którą do tej pory rzadko odwiedzali turyści.  Przy promenadzie ustawione zostały ławki, stojaki na rowerowy i kosze na śmieci. Wyznaczony został również punkt do grillowania. Dofinansowanie objęło również remont chodników, dróg dojazdowych oraz zejść na plaże.
  – Ryn
Burmistrz Giżycka, Jolanta Piotrowska podkreśla, jak ważna przy wykorzystaniu środków unijnych jest współpraca podmiotów prywatnych i samorządowych: „Z inwestycjami miejskimi współgrają przedsięwzięcia realizowane przez prywatnych przedsiębiorców w Giżycku, tworząc środowisko przyjazne do inwestowania, do kolejnych projektów. Współdziałanie, wspólna promocja i kreowanie pozytywnego wizerunku miasta jest nieodzowne.”
Plany związane z wykorzystaniem funduszy unijnych w perspektywie 2014-2020 przewidują szereg kolejnych innowacji, mających na celu zwiększenie atrakcyjności regionu. Zgodnie ze strategią promocji regionalnej „Kraina Wielkich Jezior Mazurskich‘2020” należy wymienić następujące projekty, w których planowane jest wykorzystanie środków unijnych: Mazurska Pętla Rowerowa, Sailpassy – czyli ujednolicony system opłat portowych, Cyfrowe Mazury, Mazurski serwis rezerwacyjno-sprzedażowy, Mazurski Park Zimowy w Spytkowie oraz restaurację i rewitalizację Twierdzy Boyen.

*Dział Badań i Analiz firmy Emmerson Realty S.A. na podstawie danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

 

***

7 Cudów Mazur to wspólna inicjatywa samorządów Giżycka, Mikołajek, Mrągowa, Pisza, Rucianego-Nidy, Rynu oraz Węgorzewa. Jest kontynuacją głośnej kampanii Mazury Cud Natury, dzięki której region Wielkich Jezior Mazurskich w plebiscycie New7Wonders znalazł się wśród 14 najpiękniejszych miejsc na ziemi i 5 w Europie. Aby nie zmarnować nabudowanego wówczas kapitału, miasta postanowiły współpracować, w celu dalszej promocji regionu. Pierwsza edycja akcji odbyła się w 2013 roku.
W ramach kampanii od czerwca do września 2014 r, w miastach partnerskich zorganizowany zostanie cykl regat o Żeglarskie Grand Prix Mazur. Sportowej rywalizacji żeglarzy towarzyszyć będzie moc atrakcji na lądzie.
W specjalnych strefach kibica odbędą się koncerty, pokazy i konkursy ukazujące różnorodne możliwości aktywnego spędzania czasu na Mazurach.