Grupa odnotowuje zyski 29. rok z rzędu, tym roku w wysokości 2,5 mld AED (670 mln USD)

 

  • Stabilny rozwój działalności w miarę wzrostu zdolności przewozowej dowodzi odporności biznesowej Grupy na bardzo konkurencyjny rynek w burzliwym roku
  • Grupa podjęła znaczące inwestycje na poziomie 13,7 mld AED (3,7 mld USD) w rozwój swojej działalności

 

Emirates odnotowuje zysk na poziomie 1,3 mld AED (340 mln USD)

 

  • Oferowanie linii przekracza poziom 60 mld tonokilometrów (ATKM) dzięki dostawie 35 nowych samolotów (przy jednoczesnym wycofaniu z floty 27 starszych modeli)
  • Stabilny przychód na poziomie 85,1 mld AED (23,2 mld USD) po stracie 2,1 mld AED (572 mld USD) w wyniku niekorzystnego kursu walutowego

 

dnata odnotowała rekordowy zysk na poziomie 1,2 mld AED (330 mln USD)

 

  • Rekordowy przychód na poziomie 12,2 mld AED (3,3 mld USD) odzwierciedla dalszy rozwój spółki (ponad 66% przychodu pochodzi z działalności międzynarodowej)
  • Spółka powiększa swój globalny zasięg dzięki przejęciom w obu Amerykach, zyskując w ten sposób nowe ośrodki oraz możliwości w takich obszarach, jak obsługa lotnisk, cargo, catering oraz usługi turystyczne
  • Grupa Emirates poinformowała, że 29. rok z rzędu odnotowała zysk i stabilny rozwój firmy, mimo trudnego roku dla lotnictwa oraz sektora turystycznego.

 

W opublikowanym dziś raporcie rocznym, Grupa Emirates ogłosiła zysk w wysokości 2,5 mld AED (670 milionów USD) za rok finansowy kończący się 31 marca 2017 r., czyli o 70% niższy w stosunku do zeszłorocznego zysku rekordowego. Przychody Grupy wyniosły 94,7 mld AED (25,8 mld USD), co stanowi wzrost o 2% w stosunku do zeszłorocznych wyników, a saldo środków pieniężnych Grupy zmniejszyło się o 19% do 19,1 mld AED (5,2 mld USD), głównie w wyniku spłaty dwóch obligacji z terminem zapadalności i wysokich inwestycji w flotę i zasoby związane z samolotami.

 

Zgodnie z obecnym stanem koniunktury i wspieraniem przyszłych planów inwestycyjnych Grupy, za rok fiskalny 2016-17 nie będzie wypłacana dywidenda na rzecz Investment Corporation of Dubai (ICD).

 

W latach 2016-17 Grupa zainwestowała łącznie 13,7 mld AED (3,7 mld USD) w nowe maszyny i urządzenia, przejęcia innych firm, nowoczesne udogodnienia, najnowsze technologie i inicjatywy na rzecz pracowników.

 

Pełne sprawozdanie roczne za 2016-17 Grupy Emirates, obejmującej linie Emirates, dnata i ich spółki zależne, jest dostępne pod adresem: www.theemiratesgroup.com/annualreport