7 lutego 2019 r. zostało oficjalnie otwarte Centrum Turystyczne Saxum w Abu Ghosh, poświęcone Ziemi Świętej. Działalność Centrum umożliwi pielgrzymom pełniejsze zrozumienie historii Ziemi Świętej, m.in. poprzez dokładne poznanie dziejów Starego Testamentu. Można tam oglądać także kamienną mapę, obrazująca podróż Abrahama i Mojżesza oraz projekcje 4D o Jerozolimie i świętych miejscach w Izraelu.


„Centrum Saxum ma ogromny potencjał i jest w stanie przyciągnąć turystów z całego świata, którzy chcieliby poznać prawdziwą historię chrześcijaństwa.” – powiedział Minister Levin podczas otwarcia.

W pierwszych miesiącach działalności wstęp do centrum dla zwiedzających będzie bezpłatny.
Więcej informacji: info@saxum.org