Jak ubezpieczyć hotel lub pensjonat? Najlepiej solidnie, a to oznacza, że trzeba zadbać o zabezpieczenie wielu aspektów tego rodzaju biznesu. Budynek i ruchomości lub w przypadku dzierżawy nakłady inwestycyjne poniesione w celu dostosowania wnętrz do działalności noclegowej, to tylko początek. Nie da się ukryć, że odpowiednia polisa pozwoli właścicielom na zachowanie spokoju, nawet w najbardziej wymagających sytuacjach

 

Hotel czy pensjonat są traktowane jak nieruchomości komercyjne, jednak ograniczenie się w ubezpieczeniu tylko do podstawowej ochrony w tym zakresie to częsty błąd ze strony właścicieli lub zarządzających. Prowadząc tego rodzaju biznes musimy jednak pamiętać, że nie tylko pokoje dla gości, ale także całe zaplecze to ważne elementy jego działania.

 

– Przygotowując się do zawarcia ubezpieczenia warto sięgnąć do spisu mienia ruchomego lub środków trwałych – znajdziemy tam takie rzeczy jak meble, sprzęt łazienkowy, kuchenny oraz biurowy. Opierając się na tych dokumentach zapewnimy możliwość prowadzenia działalności także w sytuacji, gdy padniemy ofiarą nie tylko nieszczęśliwego wypadku, ale także wtedy gdy dotknie nas kradzież lub rabunek, np. komputerów, które pozwalają na prowadzenie działalności  – mówi Marcin Pabiś, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Majątkowych Concordii Ubezpieczenia.

 

W zakres ubezpieczenia majątku można również wpisać ryzyko utraty gotówki, także spowodowanej zdarzeniem losowym, np. zalaniem czy pożarem. Zdarzeń, które mogą zagrozić ciągłości biznesowej jest wiele, dlatego warto rozważyć wariant zapewniający ochronę od wszystkich ryzyk.

 

Poczucie bezpieczeństwa w ramach polisy

 

Kapitałem, który decyduje często o sukcesie w branży noclegowej, jest trudne do wyceny poczucie bezpieczeństwa gości. Ochrona ubezpieczeniowa mienia, które ze sobą przywożą to element, który ma na pewno na to wpływ. Co ważne, możemy je chronić np. w sytuacji kradzieży z pokoju hotelowego, ale także wtedy, gdy ulegnie uszkodzeniu w wyniku nieumyślnego działania pracowników.

– Ubezpieczenie OC w zawodzie hotelarza pozwala ustrzec się finansowych skutków wielu niechcianych zdarzeń, które, na tle klasycznego ubezpieczenia OC, wyróżnia też zabezpieczenie odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez gości na teren prowadzonej działalności, a więc np. za skradziony bagaż. Warto pamiętać o tym, że chroni ono nas także wtedy, gdy szkoda będzie dotyczyła np. zatrucia pokarmowego – wyjaśnia Marcin Pabiś.

 

A co zrobić, gdy…czyli 4 pytania do Marcina Pabisia, eksperta Concordii Ubezpieczenia:

 

1. Czy ubezpieczenie może nas chronić także gdy musimy odwołać rezerwację lub imprezę okolicznościową?

 

Odwołanie przez hotel rezerwacji to ryzyko, które realnie występuje w branży hotelarskiej. Dzieje się tak wtedy, gdy pracownik hotelu błędnie zarezerwuje jeden pokój dla dwóch różnych osób lub w wyniku nagłego i nieprzewidzianego zdarzenia, np. zalania w hotelu. Jeśli wpiszemy w polisę klauzulę „czyste straty finansowe”, wówczas wszelkie roszczenia gości w związku z tego rodzaju szkodą, również  można pokryć w ramach ubezpieczenia. Należy jednak pamiętać, że szkodą w rozumieniu prawa cywilnego nie są kwoty, które goście hotelowi wydali na rezerwację, ale wszelkie dodatkowe koszty, które pojawiły się w związku ze zdarzeniem, takie jak koszty ponownej rezerwacji biletów, koszty poszukiwania nowego miejsca hotelowego itp.

 

2. Czy można ubiegać się o odszkodowanie, gdy gość lub pracownik stłucze kryształowe lustro?

 

Ochrona szyb, luster oraz innych szklanych elementów to stały element wielu polis dla branży hotelarskiej. W przypadku ich zniszczenia czy to przez pracownika, czy też przez gościa hotelowego, firma ubezpieczeniowa pokrywa lub zwraca koszty poniesione w związku z naprawą takich elementów.

 

3. Rzeczy zostawione w szatni, często są narażone na kradzież, zaginięcie lub zniszczenie, czy można je jakoś chronić w ramach ubezpieczenia?

 

Pomyłka przy wydawaniu nakryć wierzchnich wystarczy, aby z szatni zginął płaszcz lub na przykład drogie futro. Równie prawdopodobne jest uszkodzenie lub zniszczenie walizki pozostawionej w szatni hotelowej. Można się jednak uchronić przed dotkliwymi skutkami takich zdarzeń i niezadowoleniem gości hotelowych. Wystarczy, że przy ubezpieczeniu firmy, właściciel hotelu rozszerzy polisę o szkody w rzeczach pod kontrolą oraz zadba o OC (odpowiedzialność cywilna) za szkody w rzeczach wniesionych.

 

4. A co jeśli podczas imprezy organizowanej na terenie hotelu dojdzie do wypadku?

 

W takiej sytuacji hotelarz chroniony jest w ramach ubezpieczenia OC, jeżeli rozszerzy zakres ochrony ubezpieczeniowej o szkody powstałe w związku z organizacją imprez.