W kwietniu b.r. rząd szwedzki przedstawił nowy budżet zawierający główne wytyczne i wymagania dotyczące polityki fiskalnej państwa.

Główna część budżetu (3,8 miliarda koron) do roku 2015 ma zostać przeznaczona na zwiększenie zatrudnienia poprzez inwestycje w dostęp do wiedzy i edukacji, jako że państwo wciąż zmaga się z bezrobociem, zwłaszcza wśród młodych ludzi.

– „Osoby, które mają największe trudności ze znalezieniem pracy to te, które nie ukończyły procesu edukacji albo te, które mają nieadekwatną wiedzę. Aby móc łatwiej znaleźć pracę musimy podnieść poziom edukacji i uchronić ludzi przed bezrobociem w przyszłości” – uzasadniał minister finansów Anders Borg.

Odpowiedzialna polityka fiskalna umożliwia inwestowanie w edukację

Minister podkreślił także, że choć widoczna jest światowa poprawa gospodarcza, a Szwecja rozwija się w szybszym tempie w porównaniu z pozostałymi państwami Unii, to istnieje silna potrzeba ożywienia szwedzkiego rynku pracy. W związku z tym rząd zamierza tej jesieni zaproponować kolejny pakiet rozwoju systemu edukacji o wartości około 5 mld koron do 2015 roku. Suma ta ma stopniowo wzrosnąć do około 8 mld koron w 2018 roku.

W nowym planie budżetowym zostały również uwzględnione wydatki mające na celu zwiększenie dostępu do opieki zdrowotnej oraz dalszej poprawy klimatu biznesowego sprzyjającego prowadzeniu działalności gospodarczej. Na ten cel rząd planuje przeznaczyć łączną kwotę 1,3 mld koron.

Tymczasem opozycyjna Partia Zielonych przedstawiła własny plan budżetowy, według którego zamierza przeznaczyć więcej środków niż rząd na zwiększenie liczby pracowników szkół i podniesienie pensji nauczycieli.

Zgodnie z wypowiedzią Pera Bolunda, rzecznika ds. polityki gospodarczej partii, wiosenne założenia budżetowe ugrupowania ukierunkowane są na zwiększenie zatrudnienia wśród młodych oraz na ograniczenie zmian klimatycznych poprzez inwestycje w odnawialne źródła energii i stacje ładowania dla samochodów elektrycznych.

– „Chcemy także podjąć wysiłki na rzecz szwedzkiego systemu oświaty, na przykład dać uczniom więcej czasu na kontakty z nauczycielami, tak aby zwiększyć liczbę osób kończących naukę z pozytywnymi stopniami” – mówi Peter Bolund.

Partia Zielonych wraz z Socjaldemokratami i Partią Lewicy tworzy blok Czerwono-Zielonych, opozycyjny w stosunku do sprawującej rządy od 2010 roku centroprawicowej koalicji Sojuszu (szw. Alliansen) składającej się z Moderatów, Ludowej Partii Liberałów, Partii Centrum i Chrześcijańskich Demokratów.

Źródła:
www.government.se/sb/d/18193/a/238200

www.szwecjadzisiaj.pl/zieloni-wiecej-pieniedzy-dla-nauczycieli/