Najnowsza inicjatywa technologiczna Grupy Emirates stworzy pierwsze w branży przedsiębiorstwo zorientowane na całościowe doświadczenie klienta – od systemu internetowej rezerwacji biletów po zaplecze administracyjne

Grupa Emirates, łącząca globalną działalność linii Emirates i dostawcy usług lotniczych dnata, ogłosiła właśnie plany przeprowadzenia całościowej wewnętrznej transformacji. Jej założeniem jest skoncentrowanie działalności firmy na danych, reformacja procesów biznesowych przy użyciu inteligentnej technologii, a także uzależnienie wszelkich decyzji od analizy danych typu Big Data w czasie rzeczywistym. Inicjatywa ma na celu umocnienie pozycji Emirates i dnata jako wiodących przedsiębiorstw zorientowanych na całościowym doświadczeniu klienta przy  wykorzystaniu innowacyjnych technologii.

Powyższa strategia przynieść ma korzyści we wszystkich obszarach działalności przewoźnika, od obsługi klienta, poprzez operacje handlowe, po zaplecze administracyjne.

Chociaż inicjatywa przyniesie znaczące korzyści wszystkim jednostkom organizacyjnym, naszym końcowym celem jest przemyślana zmiana doświadczenia naszego klienta wywołana wytworzeniem osobistej więzi z nim na nieosiągalną dotąd w sektorze usług skalę – powiedział Tim Clark, prezes linii Emirates.

Aby nasz plan się powiódł, musimy doprowadzić do przekrojowej zmiany w całej firmie, a nasza najnowsza strategia transformacji pomoże stworzyć niezbędny fundament. Śmiało wypróbowujemy nowe technologie i pomysły, aby określić możliwości, jakie stwarzają zarówno pod względem ciągłego doskonalenia, jak i przełomowej zmiany naszego modelu biznesowego.  Big Data, analityka prognostyczna, sztuczna inteligencja, systemy uczące się, robotyka, crowdsourcing i współpraca społeczna to obszary, które naszym zdaniem pomogą nam stworzyć całościowy plan ciągłych innowacji i reform – dodał Clark.

W celu przeprowadzenia pomyślnej transformacji Grupa Emirates powoła scentralizowany zespół do zarządzania zmianami w przedsiębiorstwie, na czele którego stanie doświadczony przedstawiciel kadry kierowniczej ze wszystkimi uprawnieniami, środkami i funduszami niezbędnymi do przeprowadzenia długofalowej strategicznej zmiany w firmie.

Ponieważ kierowanie zespołem będzie wymagać niezwykłych umiejętności, przeprowadzimy szczegółową rekrutację w skali globalnej w poszukiwaniu najlepszych kandydatów – zapowiedział Tim Clark. Potrzebujemy kogoś o wyjątkowej determinacji w dążeniu do rezultatów. Wybrany kandydat będzie sprawdzonym liderem o ogromnym doświadczeniu w kierowaniu szeroko zakrojoną transformacją przedsiębiorstwa, który szczerze i głęboko wierzy w znaczenie technologii w procesie kształtowania strategii biznesowej– dodał Clark.