Gospodarz – Chorwackie Stowarzyszenie Biur Podróży (UHPA) – odebrało gratulacje za organizację tak doniosłego i inspirującego wydarzenia.

Wśród głównych prelegentów znaleźli się: Taleb Rifai, Sekretarz Generalny Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO), który mówił o wolności podróżowania i potrzebie poważnych zmian w globalnym systemie wiz turystycznych oraz Pedro Ortun, Dyrektor w Komisji Europejskiej ds. Turystyki. W trakcie szczytu omówiono wiele ważnych zagadnień mających wpływ zarówno na przemysł turystyczny w skali globalnej, jak i na biura podróży na całym świecie. Dyskutowano m.in. o przyszłości branży turystycznej w kontekście rozwoju nowych technologii, relacjach pomiędzy dostawcami usług, turystyce odpowiedzialnej oraz na temat globalnego systemu wizowego. Prezes Chorwackiego Stowarzyszenia Biur Podróży, Boris Zgomba, powiedział, że biura podróży będą w przyszłości odgrywać ważną rolę w dystrybucji produktów turystycznych i ten szczyt dał przedstawicielom stowarzyszeń z branży turystycznej z całego świata możliwość wymiany poglądów i omówienia kwestii będących przedmiotem wspólnego zainteresowania. Prezes Europejskiej Organizacji Związków Biur Podróży (ECTAA) Lars Thykier, uczestniczący w Szczycie, stwierdził, że szczyt dał możliwość zrozumienia niektórych problemów, z którymi borykają się biura podróży na całym świecie i był doskonałą okazją do lepszego zrozumienia spraw będących przedmiotem wspólnego zainteresowania.  Jest wiele wspólnych problemów, więc w przyszłości trzeba połączyć działania, aby uzyskać niezbędną siłę w negocjacjach zarówno z organami władzy jak i dostawcami usług dla branży turystycznej. Przewodniczący Światowego Sojuszu Stowarzyszeń Biur Podróży (WTAAA) Jayson Westbury z Australii uznał, że szczyt pozwolił wszystkim uczestnikom z całego świata na zbudowanie relacji pomiędzy fachowcami z branży o szerokich horyzontach i podjęcie dyskusji, która stworzy podstawy do lepszej współpracy w nadchodzących latach pomiędzy stowarzyszeniami biur podróży. Stał się też okazją dla wszystkich uczestników do przekazania spójnego przesłania, adresowanego do rządów i organów regulacyjnych we wszystkich jurysdykcjach. Wydawanie wiz turystycznych i, jakże różne, procedury ubiegania się i wydawania wiz, stosowane przez rządy naruszają podstawową wolność, którą turyści powinni móc się cieszyć w coraz bardziej technologicznie zaawansowanym świecie, w którym żyjemy. Dodał również, że wolność podróżowania ma kluczowe znaczenie dla umożliwienia obywatelom z całego świata swobodnego i bezpiecznego poruszania się po całym świecie. Tomasz Rosset, Sekretarz Generalny Polskiej Izby Turystyki (PIT), wskazał na wprowadzane utrudnienia dot. uzyskiwania wiz do UE związane z pobieraniem danych biometrycznych oraz na nierówne traktowanie obywateli państw UE przez Stany Zjednoczone wyrażające się w utrzymywaniu dla kilku z nich (w tym Polski) obowiązku wizowego. Poparł również ideę turystyki odpowiedzialnej, prezentowanej przez Nauta Kustersa, Dyrektora Projektów Europejskiego Centrum Ekoturystyki (ECEAT), którą PIT wprowadza w Polsce w ramach realizacji programu „Travelife”.

II Światowy Szczyt Prezydentów Stowarzyszeń Biur Podróży zgromadził razem około 120 delegatów z 38 krajów i pozwolił na spojrzenie na wiele kwestii z perspektywy globalnej podczas różnych sesji biznesowych. Uczestnicy Szczytu pogratulowali chorwackiemu Ministrowi Turystyki Darko Lorencinowi doskonałej organizacji Szczytu i podkreślili, że wszyscy delegaci byli pod wrażeniem gościnności okazanej przez Chorwację i miasto Zagrzeb w trakcie różnych imprez odbywających się w ramach Szczytu. Następny, III Światowy Szczyt Prezydentów Stowarzyszeń Biur Podróży odbędzie się w dniach 4-6 listopada 2015 roku w Hiszpanii, w stolicy Kraju Basków – Bilbao. Oczekuje się, że światowy zasięg szczytu i frekwencja będą nadal rosnąć, ponieważ coraz więcej prezydentów stowarzyszeń biur podróży dostrzega wartość udziału w tym wydarzeniu.

 

Nadawcą maila jest:
Polska Izba Turystyki, ul. Krakowskie Przedmieście 64/7, 00-322 Warszawa, tel./fax: 22 8265536
e-mail: //poczta.home.pl/mail/write?to=biuro@pit.org.pl„>biuro@pit.org.pl, www.pit.org.pl