Samorząd Województwa Dolnośląskiego, INTERFERIE S.A., KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, Uzdrowisko Świeradów – Czerniawa należące do PGU S.A. oraz dolnośląskie gminy, firmy, uczelnie i instytucje pragną wspólnie działać na rzecz rozbudowy infrastruktury sportowej oraz zachowanie unikatowych właściwości krajobrazu i klimatu uzdrowiskowego Sudetów. Strony podpisały list intencyjny.

Sygnatariusze dokumentu zapisali chęć współpracy na rzecz zwiększenia potencjału turystycznego Subregionu Sudety poprzez rozwój infrastruktury noclegowej, sportowej, rekreacyjnej i drogowej przy równoczesnym zwiększaniu nakładów na ochronę środowiska. W przyszłości region ma szansę stać się jednym z największych w tej części Europy ośrodków sportów górskich.  

– Sudety, gdzie w Szklarskiej Porębie i Świeradowie – Zdroju ulokowane są nasze dwa hotele, to obok Pomorza Zachodniego, najważniejszy dla nas region, w którym  rozwijamy działalność firmy. Konsekwentnie realizowana strategia zakładająca stałe podnoszenie jakości naszej bazy, rozwój infrastruktury i podejmowanie nowych inwestycji przekłada się na wzmocnienie pozycji spółki oraz, co najważniejsze, zadowolenie Klientów. Zawiązana inicjatywa wpisuje się w nasze plany jeszcze lepszej promocji oferty INTERFERIE – informuje Cezary Pacamaj, wiceprezes Zarządu INTERFERIE Medical SPA, który w imieniu INTERFERIE S.A. podpisał list intencyjny.  

Mając na względzie rosnący potencjał rynku aktywnego wypoczynku połączonego z ofertą zabiegów rehabilitacyjnych, INTERFERIE S.A. zamierzają w najbliższym czasie znacząco wzbogacić pobyty hotelowe łącząc je z uprawianiem sportu, lecznictwem uzdrowiskowym, rehabilitacją i zabiegami spa.

Jeszcze w tym roku ma zostać opracowany dokument określający cele strategiczne i wspólne kierunki działań projektu „Subregion Sudety”. Sygnatariusze listu chcą wspólnie pracować na rzecz zwiększenia potencjału turystycznego Subregionu m.in. poprzez rozwój infrastruktury noclegowej, sportowej, rekreacyjnej, drogowej, przy jednoczesnym zwiększaniu nakładów na ochronę środowiska naturalnego. Intencją Partnerów listu jest też utworzenie jednego z największych w Europie centrum sportów górskich, które przyciągnie na Dolny Śląsk jeszcze więcej turystów aktywnie spędzających wolny czas.  Inicjatywa ma wzmocnić potencjał rekreacyjny i wypoczynkowy Sudetów oraz zwiększyć możliwości promocyjne regionu.

 

***

INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie to największa na Dolnym Śląsku spółka branży turystycznej. W zasobach Grupy INTERFERIE znajduje się łącznie 1.680 miejsc noclegowych w hotelach i obiektach wypoczynkowych nad morzem i w Sudetach. Hotele w górach specjalizują się w ofercie łączącej sport, aktywny wypoczynek i rodzinną turystykę. Obiekty nadmorskie to przede wszystkim bogata oferta SPA, profilaktyki zdrowotnej oraz wypoczynku sanatoryjno-rehabilitacyjnego. Do Grupy należy również biuro turystyczne, które pośredniczy w sprzedaży oferty wypoczynkowej w Polsce i za granicą. W ciągu ostatnich 20 lat obiekty i hotele INTERFERIE S.A. przyjęły ponad 7 milionów gości. INTERFERIE S.A. promują aktywny wypoczynek łączący relaks z profilaktyką zdrowia.