Informujemy, że 17 grudnia na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych zamieszczony został komunikat o następującej treści:

 

„Ministerstwo Spraw Zagranicznych przypomina o skutkach epidemii gorączki krwotocznej Ebola w Sierra Leone, które wpływają negatywnie na sytuację bezpieczeństwa oraz dostępność podstawowej opieki medycznej w tym kraju.W związku z tym Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega przed podróżą do Sierra Leone, a osobom przebywającym w tym regionie zaleca zachowanie szczególnej ostrożności. Należy stosować się do poleceń miejscowych służb porządkowych oraz śledzić najnowsze komunikaty o stanie bezpieczeństwa.”