Informujemy, że 17 grudnia na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych zamieszczony został komunikat o następującej treści:

 

„Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje o zagrożeniu bezpieczeństwa w Republice Gwinei w związku z przeprowadzonymi w październiku 2015 r. wyborami prezydenckimi.

Z uwagi na napiętą sytuację polityczną w kraju, wciąż możliwe są demonstracje i zamieszki na tle politycznym i etnicznym, w szczególności w dużych miastach. Na sytuację bezpieczeństwa oraz dostępność podstawowej opieki medycznej dodatkowo negatywnie wpływają skutki epidemii gorączki krwotocznej Ebola. 

W związku z tym Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega przed podróżą do Gwinei, a osobom przebywającym w tym regionie zaleca zachowanie szczególnej ostrożności i unikanie zgromadzeń publicznych. Należy stosować się do poleceń miejscowych służb porządkowych oraz śledzić najnowsze komunikaty o stanie bezpieczeństwa. W przypadkach, gdy wyjazd jest konieczny, zaleca się rozważenie warunków bezpieczeństwa, zgłoszenie podróży w systemie Odyseusz, zachowanie bardzo wysokich standardów higieny oraz bieżące śledzenie doniesień na stronach internetowych WHO i ECDC.”