Według najnowszego rankingu „Glass Ceiling Index” (Wskaźnik tzw. „Szklanego Sufitu”) opublikowanego przez The Economist z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, najlepszym miejscem pracy na świecie dla pań jest  Islandia.


W dalszej kolejności znajdują się Norwegia (poz. 2.) Szwecja (poz. 3.) i Finlandia (poz.4.). 
Polska zajmuje szóste miejsce wyprzedzając między innymi Francję, Danię, Nową Zelandię i Belgię.

Finlandia notuje najwyższy wśród analizowanych 29 krajów OECD udział kobiet w edukacji na poziomie szkolnictwa wyższego (gdzie ich przewaga nad mężczyznami wzrosła), udział kobiet w ogólnej liczbie osób pracujących oraz drugi najwyższy (po Szwecji) odsetek kobiet zasiadających w parlamencie.


Luka płacowa pomiędzy wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn w Norwegii wynosząca 6,3%  jest najniższa wśród państw nordyckich i jednocześnie mniejsza niż połowa średniej dla OECD (15,5%).


Pierwsza „dziesiątka” rankingu The Economist:

1.    Islandia 
2.    Norwegia 
3.    Szwecja 
4.    Finlandia
5.    Węgry
6.    Polska
7.    Francja
8.    Dania
9.    Nowa Zelandia
10.    Belgia