Stolica Finlandii została uznana za drugie najbardziej bezpieczne miasto na świecie w opublikowanym niedawno raporcie firmy konsultingowej Mercer, poświęconym jakości życia w miastach.


Rankingi zaprezentowane w osiemnastym już, corocznym  opracowaniu „Quality of Living survey” analizują sytuację w łącznie 230 miastach globu, w zakresie bezpieczeństwa biorąc pod uwagę czynniki takie jak wewnętrzna stabilność, poziom przestępczości, działanie lokalnych organów ścigania oraz relacje z innymi krajami. 
W rankingu bezpieczeństwa Helsinki dzielą drugie miejsce ze szwajcarskimi miastami Bernem i Zurychem.  Na pierwszym miejscu w tym zestawieniu znalazł się Luksemburg, natomiast pozycję szóstą wraz ze szwajcarską Genewą zajmujeSztokholm. Na drugim końcu listy, z najgorszymi wynikami w zakresie bezpieczeństwa, są Bagdad i Damaszek.

W rankingu generalnym najnowszego raportu, Kopenhaga zajmuje 9. miejsce, Helsinki znajdują na 30. pozycji, a Wiedeń, Zurych i Auckland zajmują trzy najwyższe pozycje wśród najlepszych miast świata.

Sondaż firmy Mercer przeprowadzany jest  corocznie a jego celem jest  dostarczenie informacji umożliwiających międzynarodowym przedsiębiorstwom i pracodawcom podjęcie decyzji i odpowiednich działań w zakresie umieszczania swoich pracowników na stanowiskach pracy za granicą. Rankingi miast w raporcie firmy Mercer „Quality of Living survey”: www.imercer.com

Wysoki poziom poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców skandynawskich miast potwierdzają także wyniki badania Eurobarometru „Postrzeganie jakości życia w miastach europejskich”, opublikowanego ostatnio przez Komisję Europejską. Wśród miast krajów nordyckich przoduje pod tym względem Aalborg (bezpiecznie w nim czuje się 96 proc. mieszkańców). 

Dla Kopenhagi odsetek ten wynosi 95%, dla Sztokholmu 94%, dla Helsinek 93%, a dla Reykjaviku  i fińskiego Oulu92%. 

Zobacz artykuł na ten temat: Mieszkańcy nordyckich miast wśród najbardziej zadowolonych z życia >>>