„Rok dla Niepodległej” to temat drugiej edycji organizowanego przez samorząd Mazowsza i MSCDN konkursu „Lekcje o Mazowszu”. Wybór tematyki nie jest przypadkowy. W przyszłym roku będziemy świętować setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. To doskonała okazja, aby poszerzyć wiedzę uczniów na temat historii Polski i wzbogacić tradycyjne lekcje nowymi pomysłami. Na scenariusze czekamy do 28 lutego 2018 r

 

UKŁON W STRONĘ „NIEPODLEGŁEJ”

                                                                                                

Obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości to uroczystość wyjątkowa, dlatego w drugiej edycji konkursu nauczyciele, a także ludzie związani z oświatą czy kulturą Mazowsza, zmierzą się z tematem „Rok dla Niepodległej”. Scenariusze lekcji powinny być uniwersalne, tak aby można było z nich skorzystać nie tylko w roku jubileuszowym, ale i w latach kolejnych. Zgłoszenia należy przesłać do 28 lutego 2018 r.

 

– To już druga edycja konkursu „Lekcje o Mazowszu”. Kierujemy go przede wszystkim do nauczycieli, ale również do osób zajmujących się edukacją i oświatą. Scenariusze lekcji muszą dotyczyć Mazowsza. W tej edycji, z uwagi na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, czekamy na scenariusze związane z historią kraju, ale też dotyczące związku Mazowsza z „Niepodległą”. Bo pamiętajmy, że na przestrzeni wieków także Mazowsze walczyło o niepodległość. Zapraszam do udziału w konkursie – podkreślaIzabela Stelmańska, z-ca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki UMWM.

 

Poprzednia edycja okazała się dużym sukcesem. Do konkursu zgłoszono w sumie 64 prace.Wśród zgłaszających największą grupę stanowili nauczyciele. Pojawiło się jednak kilka prac autorstwa, np. bibliotekarzy czy muzealników. Scenariusze nagrodzone w pierwszej edycji konkursu zostały zebrane w publikacji i trafią do mazowieckich szkół już na początku II semestru szkolnego.

 

NA CZYM POLEGA KONKURS?

 

Podobnie, jak w poprzedniej edycji, aby wziąć udział w konkursie należy opracować scenariusz zajęć z zakresu edukacji regionalnej. Mają one pokazać młodzieży Mazowsze, region czerpiący inspiracje do rozwoju ze swej bogatej historii i dziedzictwa kulturowego. Scenariusz powinien w pełny i kompleksowy sposób przedstawiać specyfikę naszego regionu. Chodzi tu zarówno o ujęcie geograficzne, historyczne, urbanistyczno-architektoniczne, jak i ekonomiczne czy ekologiczne. Wysoko punktowane będą również prace, które spróbują podjąć prezentację tematu z perspektywy psychologicznej, socjologicznej czy antropologicznej.

 

KTO MOŻE WZIĄĆ W NIM UDZIAŁ?

 

Swoich sił w konkursie mogą spróbować nauczyciele różnych przedmiotów ze wszystkich typów szkół, ale też osoby związane z oświatą i kulturą Mazowsza.

 

INSPIRACJE

 

Dużą pomocą w przygotowywaniu scenariuszy może być książka „Mazowsze” dr hab. Jolanty Choińskiej-Miki, dra hab. Michała Kuleszy, Krzysztofa Miki, prof. dra hab. Wojciecha Morawskiego i dra Huberta Wajsa. Publikacja została wydana przez samorząd województwa mazowieckiego.

 

Warto także sięgnąć po Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny „Meritum” – nr 3/2017 „Gamifikacja w edukacji”.

 

KRYTERIA OCENY

 

Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych – scenariusze dla uczniów w wieku 7-9, 10-14 i 15-18 lat. Przy wyborze najlepszego programu zajęć jury weźmie pod uwagę innowacyjność w doborze treści, środków dydaktycznych i metod, a także sposób prezentacji.

 

NAGRODY

 

Wybrane scenariusze zostaną opublikowane w pakietach edukacyjnych, które otrzymają wszystkie mazowieckie szkoły i biblioteki. Dla twórców najciekawszych projektów przewidziano nagrody finansowe.

 

Scenariusz zajęć wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym należy przesłać na adres: iwona.moczydlowska@mscdn.edu.pl.

 

Szczegółowe informacje znajdują się regulaminie konkursu, który można znaleźć na stronie: https://www.mazovia.pl/konkursy–szkolenia/inne/art,115,ii-edycja-konkursu-lekcje-o-mazowszu.html