Warszawa, 3 września 2014 roku – Polskie Linie Lotnicze LOT konsekwentnie poprawiają swoją sytuację finansową. Po 8 miesiącach tego roku już są na plusie, czyli osiągnęły dodatni wynik na działalności podstawowej. Jest to zgodne z założeniami Planu Restrukturyzacji.

LOT skutecznie dąży do osiągnięcia trwałej rentowności. Na koniec sierpnia przekroczył w ujęciu narastającym próg rentowności. Oznacza to, że po latach strat spółka zarabia
na działalności podstawowej, czyli na lataniu.

„W porównaniu do analogicznego okresu 2013 roku osiągnęliśmy wynik o około 100 milionów złotych lepszy. Konsekwentnie realizujemy nasze założenia i podtrzymujemy roczną prognozę finansową. Zgodnie z Planem Restrukturyzacji, który zaakceptowała Komisja Europejska, mamy osiągnąć w 2014 roku zysk na działalności podstawowej na poziomie mniej więcej 70 milionów złotych. Firma ponosi kolosalny wysiłek, aby skutecznie się zrestrukturyzować. Poprawa naszej efektywności jest widoczna w każdym elemencie działalności, co doceniają zarówno nasi pasażerowie jak i partnerzy biznesowi. Osiągnięcie progu rentowności to wyłącznie działania spółki. W tym roku nie pomagają nam żadne czynniki rynkowe – typu ceny paliwa lotniczego czy kursy walutowe, co w niewielkim stopniu miało miejsce w roku ubiegłym” – mówi Prezes Zarządu PLL LOT, Sebastian Mikosz.

Już w 2013 roku LOT poprawił swoje wyniki finansowe. Zakończył ubiegły rok niewielką stratą na działalności podstawowej – w wysokości zaledwie ok. 4 milionów złotych. Był to wynik i tak o 138 milionów złotych lepszy od zakładanego w Planie Restrukturyzacji. 2013 rok był też pierwszym od lat, w którym LOT odnotował zysk netto. Wyniósł on 26 milionów złotych.

W związku z poprawiającą się sytuacją LOT w dalszym ciągu finansuje trudny proces restrukturyzacji wyłącznie z własnych środków. Co najmniej do końca września nie wystąpi więc o drugą transzę pomocy publicznej, mimo, że zgodnie z Planem powinien to zrobić w sierpniu ubiegłego roku. Wiadomo również, że wysokość drugiej transzy będzie ostatecznie niższa od zakładanej.

Pozytywne wyniki LOT zawdzięcza nieustannym zmianom. Przewoźnik stale poprawia jakość obsługi, wprowadza nowe produkty, rozszerza swoją ofertę i sięga po nowe grupy pasażerów.  Z jednej strony np. wprowadzona została ostatnio na rejsach europejskich nowa taryfa LOT Economy Simple dla osób dla których cena biletu ma kluczowe znaczenie. Daje ona możliwość podróżowania nawet do 30% taniej. Z drugiej natomiast, LOT uruchomił nową klasę LOT Economy Plus. Jest to z kolei rozwiązanie dla osób dla których jakość jest najważniejsza. Cały czas udoskonalany jest też produkt oferowany w ramach klasy biznes.

Pierwsze efekty daje również nowa filozofia budowania siatki połączeń, która została wprowadzona od tegorocznego sezonu letniego. LOT zwiększył możliwości transferowe aż o ponad 40%. Oznacza to, że pasażerowie podróżujący przez Warszawę mogą znacznie bardziej dogodnie przesiadać się lecąc dalej w świat zarówno w innych miast w Polsce, jak i z regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Przewoźnik kontynuuje ten kierunek zmian wprowadzając rozkład rejsów na nadchodzący sezon zimowy. Między innymi dzięki takim możliwościom LOT staje się linią lotniczą pierwszego wyboru dla coraz większej liczby pasażerów zarówno z kraju, jak i z całego regionu.

2014 rok jest również pierwszym rokiem, w którym w pełni działa tak zwany „efekt Dreamlinera”. W ubiegłym roku LOT korzystał jeszcze częściowo ze starszych maszyn. Pierwsze Boeingi 787 zaczęły latać od czerwca, a wszystkie rejsy dalekodystansowe były obsługiwane przez Dreamlinery dopiero od sierpnia. Od początku tego roku flotę dalekodystansową  stanowią już tylko te najnowocześniejsze maszyny. Cieszą się one popularnością wśród pasażerów, ale także przynoszą wymierne korzyści w postaci np. oszczędności na paliwie. Obecnie LOT ma 6 Dreamlinerów, które wykorzystuje w ramach regularnej siatki połączeń, a także zgodnie z założeniami Planu Restrukturyzacji wynajmuje je innym liniom lotniczym. W zimie maszyny będą też realizować rejsy czarterowe dla dwóch największych biur podróży w Polsce.

Pod koniec lipca tego roku Komisja Europejska podjęła pozytywną decyzję w sprawie LOT-u. Zaakceptowała Plan Restrukturyzacji i uznała, że pomoc publiczna została udzielona zgodnie z prawem. Proces restrukturyzacji spółki kończy się formalnie pod koniec 2015 roku. Do tego czasu LOT nie może otwierać nowych połączeń. Pierwsze z nich – zwłaszcza długodystansowe – zamierza jednak ogłosić już na początku przyszłego roku. Obecnie dopracowywana jest długoterminowa strategia firmy.