Państwa skandynawskie znalazły się wśród pięciu najlepiej ocenionych krajów świata w raporcie EF English Proficiency Index, w którym porównano znajomość języka angielskiego w krajach, w których angielski nie jest językiem ojczystym.


Piąta edycja raportu, opublikowana przez międzynarodową organizację edukacyjną EF Eficiency First, objęła badaniem 910 tysięcy dorosłych osób z 70 państw z całego świata.

Najlepszy wynik uzyskała Szwecja, zdobywając 70,94 pkt na 100 możliwych.

Pierwsze dziewięć pozycji rankingu to jednocześnie grupa , której przypisano poziom „bardzo wysokiej biegłości”. Należą do niej kolejno:Szwecja, Holandia, Dania, Norwegia, Finlandia, Słowenia, Estonia, Luksemburg i Polska.

Ostatnie miejsca, zaliczane do grupy o „bardzo niskiej biegłości” zajęły kolejno: Kuwejt,  Irak, Algieria, Arabia Saudyjska, Kambodża i Libia.

Raport stwierdza, że „Znajomość języka angielskiego w Europie pozostaje na poziomie znacznie wyższym niż w innych regionach świata”. Singapur, który znalazł się na 12. miejscu, był najwyżej ocenionym krajem spoza Europy.

Z badania wynika także, że  kobiety na ogół posługują się angielskim lepiej niż mężczyźni. Różnica w biegłości wśród płci największa jest w Europie Wschodniej, na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej, natomiast w dużym stopniu nieobecna w krajach o bardzo wysokiej biegłości, czyli w regionie Europy Północnej.

Po raz pierwszy badanie wykazało również związek pomiędzy poziomem znajomości języka angielskiego w krajach i ich osiągnięciami w zakresie innowacji, przy czym pod uwagę wzięto wskaźniki takie jak eksport technologii czy wydatki na badania i rozwój. W raporcie czytamy: „Kraje o lepszej znajomości języka angielskiego mają większą liczbę specjalistów w zakresie badań i techniki w przeliczeniu na jednego mieszkańca”.

Raport stwierdza również, że korelacja pomiędzy umiejętnościami posługiwania się językiem angielskim i poziomem dochodu narodowego brutto na jednego mieszkańca, jakością życia i zaawansowaniem rozwoju łączności internetowej, pozostaje silna i stabilna.

Badanie organizacji EF zbiega się w czasie z toczącą się w Szwecji debatą na temat konieczności zwiększenia użycia języka angielskiego w miejscu pracy, jako że kraj ten stara się przyciągnąć międzynarodowych specjalistów, zarówno do dużych, znanych firm, jak i powstających startupów.

Pełny raport dostępny jest na stronie: www.ef.fi/epi/ 

EF Education First, założona ponad 50 lat temu w Szwecji, obecnie mająca siedzibę w Szwajcarii, jest największą na świecie organizacją edukacyjną oferującą prywatne szkolenia językowe.