Norwegia mocniej niż kiedykolwiek w historii przywiązuje obecnie wagę do światowej opieki zdrowotnej.

Rząd norweski zaproponował przekazanie prawie 3 mld koron na wsparcie wysiłków na rzecz poprawy opieki medycznej w 2015 roku. Decyzja ta jeszcze bardziej zwiększa zaangażowanie Norwegii i wzmacnia jej wiodącą rolę na tym obszarze. „Zdrowa i wykształcona ludność ma kluczowe znaczenie dla wzrostu gospodarczego i rozwoju każdego państwa. Norweska pomoc, w tym środki pieniężne na ochronę zdrowia, jest wykorzystywana do wspierania krajowych priorytetów, a nie udzielania wsparcia krajom, które nie określiły priorytetów w sposób odpowiedzialny”, mówi Minister Spraw Zagranicznych Norwegii Børge Brende. W projekcie budżetu norweski rząd zaproponował zwiększenie kwoty na globalne wysiłki na rzecz ochrony zdrowia o 150 mln koron, co sprawi, że łączna kwota przeznaczona na ten cel przekroczy 2,9 mld koron. Ma to pomóc w realizacji Milenijnych Celów Rozwoju w dziedzinie zdrowia. „Norwegia przyjęła rolę lidera na polu ochrony zdrowia na świecie i wpłynęła zarówno na priorytety krajowe jak i międzynarodowe, przynosząc korzyść ludziom w biednych krajach. W ramach naszych dalszych wysiłków na rzecz promocji zdrowia na świecie bardziej skupimy się na innowacjach, finansowaniu opartym na wynikach, odpowiedzialności krajowej oraz synergii z innymi podmiotami”, powiedział Minister Brende. Zdrowie ważne dla edukacji Minister podkreślił, że Norwegia przywiązuje ogromną wagę do korelacji między ochroną zdrowia i edukacją na świecie, będącym kolejnym obszarem, na którym kraj ten znacznie zintensyfikuje swoje wysiłki w przyszłym roku. „Dostęp do podstawowych usług zdrowotnych oraz programów szczepień i żywienia ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia, aby dzieci były w stanie chodzić do szkoły. Edukacja ma pozytywny wpływ na szereg wskaźników zdrowotnych. Na podstawie obserwacji wiemy, że wykształcone dziewczęta zazwyczaj relatywnie później wychodzą za mąż i mają potomstwo, co przyczynia się do ograniczenia śmiertelności matek i dzieci”, mówi Brende. Sytuacja jest najbardziej krytyczna w krajach Afryki Zachodniej dotkniętych wirusem ebola. Ogłoszona w październiku dodatkowa kwota 89 mln koron norweskich zwiększa łączną pulę środków przeznaczonych przez Norwegię na walkę z ebolą do ponad 184 mln koron w 2014 roku. Rząd proponuje także zwiększenie o 100 mln koron kwoty przeznaczanej przez Norwegię na działalność stowarzyszenia GAVI, promującego szczepienia, dzięki czemu łączne wydatki na ten cel wyniosą 1,3 mld koron norweskich. GAVI jest najważniejszym narzędziem umożliwiającym osiągnięcie Milenijnego Celu Rozwoju 4, tj. ograniczenia śmiertelności dzieci. Do końca 2015 roku GAVI zaszczepi ponad 500 mln dzieci. Szacuje się, że dotychczas, dzięki tym szczepieniom uchroniono przed śmiercią prawie 8 mln osób. Rząd norweski postuluje również zwiększenie o 100 mln koron kwoty przeznaczanej przez ten kraj na działalność Światowego Funduszu na rzecz Walki z AIDS, Gruźlicą i Malarią, dzięki czemu łączne wydatki na ten cel wyniosą 600 mln koron. Fundusz ten zapewnia dostęp do leków ratujących życie w przypadku AIDS dla ponad 5 mln ludzi, organizuje diagnozę i leczenie prawie 12 mln osób cierpiących na gruźlicę oraz rozdaje ponad 400 mln moskitier w celu zapobiegania malarii w najsłabiej rozwiniętych państwach. W planach rządu jest także przeznaczenie w latach 2015-2020 do 3,6 mld koron norweskich na nowy globalny fundusz pod auspicjami Banku Światowego, który ma promować zdrowie matek i dzieci. Projekty pilotażowe pokazały, że ta forma finansowania doprowadziła do znacznej poprawy sytuacji na obszarze usług zdrowotnych. Fundusz będzie odgrywał ważną rolę w finansowaniu nowych zrównoważonych celów rozwojowych, które w 2015 roku zastąpią Milenijne Cele Rozwoju. Źródło: SPCC/ Ministerstwo Spraw Zagranicznych Norwegii >>>