Jak podaje portal mojanorwegia.pl za Ministerstwem Spraw Zagranicznych Norwegii, rząd Erny Solberg opracował strategię współpracy z Polską. Czytamy w niej, że „Podzielamy podobne wartości, których podstawa tkwi w demokracji, prawach człowieka i poszanowaniu prawa”. Stronie norweskiej zależy też na promowaniu pozytywnego wizerunku Polaka za granicą.

 

Opublikowana 18 kwietnia br. strategia to tzw. żywy dokument, do którego można dopisywać kolejne istotne postanowienia czy tematy związane z obustronną relacją.  Rząd norweski chce zacieśnić współpracę z tymi państwami, które mają szczególne znaczenie dla Norwegii. Dlatego w dokumencie „Strategia norweskiego rządu dla współpracy z Unią Europejską w latach 2014-2017” zapisano wszystkie istotne punkty. Jednak dla Polski przewidziano osobny plan.

Osobna strategia dla Polski

Polska jest dla Norwegów istotnym partnerem. „Podzielamy podobne wartości, których podstawa tkwi w demokracji, prawach człowieka i poszanowaniu prawa” – można przeczytać w rządowej strategii. Jednak nie tylko o demokrację tu chodzi.

 

Polska z populacją liczącą 38,2 mln mieszkańców jest szóstą co do wielkości gospodarką w Europie, a handel z Norwegami kwitnie. Swoje siedziby w Polsce otworzyło już ponad 300 norweskich firm. Ponadto Polska jest największym rynkiem eksportowym norweskich owoców morza, a także produktów związanych z obronnością. Z kolei dla Polski Norwegia to największy rynek zbytu wyposażenia przemysłu morskiego.

 

„Polska stała się ważnym partnerem dla Norwegii. W ostatnich latach uderzające było jej pokojowe przejście do ustroju demokratycznego, politycznej stabilizacji i wzrostu ekonomicznego” – czytamy w dalszej części rządowej strategii. Mimo to są także inne powody zacieśniania relacji między dwoma państwami. Jednym z nich jest migracja z Polski do Norwegii – w krainie fiordów zameldowanych jest około 100 tys. Polaków. Z kolei norwescy studenci to trzecia największa grupa obcokrajowców studiujących na polskich uczelniach. Często odbywają się także wizyty polityczne na wysokim szczeblu między tymi krajami. Dlatego rząd norweski uważa, że Polska to „wpływowy gracz” w Europie, który jasno określa swoje interesy. Zwłaszcza że pokrywają się one z interesami norweskimi.

 

„Polska stała się liderem w Europie”

Duże znaczenie dla Norwegów ma także fakt, że Polacy od 16 lat są członkiem NATO. Jak twierdzi norweski rząd, przez ten czas stali się istotnym partnerem w sojuszu. Norwegowie docenili też, że Polska aktywnie angażuje się w projekt Partnerstwa Wschodniego. Zwrócili uwagę na jej bliskie stosunki z Ukrainą, bo – jak twierdzi rząd norweski – Norwegom zależy na stabilizacji i rozwoju w krajach Europy Wschodniej.


Rząd norweski uważa, że relacje, które wypracowano w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) stanowią dobry początek dla dalszej współpracy i promowania norweskich interesów w Polsce. 

 

Strategiczne cele planu współpracy Norwegii z Polską:

– Bliższa współpraca w dziedzinie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, w szczególności w sprawach odnoszących się do współpracy europejskiej i NATO.

–  Zwiększenie wiedzy i świadomości Polaków na temat Norwegii i polityki norweskiej, w szczególności norweskich stanowisk w ważnych kwestiach międzynarodowych, w tym w sprawach dotyczących UE/EOG oraz promowanie ściślejszej współpracy między Norwegią a Polską na forach międzynarodowych.
– Wzmocnienie polsko-norweskiej współpracy w dziedzinie energii, zmian klimatu i środowiska
– Ułatwienie wymiany handlowej i inwestycji między Norwegią a Polską poprzez wspieranie wysiłków norweskich firm zmierzających do inwestowania na rynku polskim, ze szczególnym naciskiem na obszary związane z energią, obronnością i branżą owoców morza.
– Wzmocnienie pozytywnego wizerunku Norwegii w Polsce.