Pakiet assistance niezbędny w podróży. Najbardziej potrzebne jest holowanie, samochód zastępczy i wsparcie mechanika

 

-Kierowcy cenią korzyści z pakietów assistance i aktywnie korzystają z ich udogodnień.

-Holowanie, samochód zastępczy i pomoc mechanika – to zdaniem ponad ¾ kierowców najbardziej przydatne usługi.

-Mężczyźni częściej potrzebują samochodu zastępczego, zaś kobiety w większym stopniu zwracają uwagę na możliwość skorzystania z opieki lekarskiej.

 

 Wg raportu „Polak w drodze 2.0 – wydatki kierowców”, opublikowanego przez Santander Consumer Bank, właściciele samochodów cenią wsparcie oferowane przez ubezpieczenie assistance w trudnych sytuacjach na trasie. Dla ponad ¾ badanych najistotniejsze elementy takiego pakietu to holowanie do warsztatu (77 proc.), możliwość skorzystania z samochodu zastępczego (65 proc) i wsparcie mechanika (42 proc.). Niemal co piąty kierowca oczekuje w takim pakiecie bezpłatnego noclegu w hotelu, jak również konsultacji lekarskiej.

 

Mężczyźni w większym stopniu (70 proc.) są zainteresowani skorzystaniem z samochodu zastępczego niż kobiety (58 proc.). Z kolei kobiety wśród oczekiwanych korzyści wybierają częściej niż mężczyźni takie elementy jak bezpłatna konsultacja lekarska, możliwość skorzystania z usługi mechanika i dostarczenie paliwa kiedy zabraknie go na trasie.

 

Ponadto, im większe miasto, w którym mieszka kierowca, tym większe oczekiwanie, że w pakiecie assistance będzie uwzględniona możliwość zapewnienia bezpłatnej opieki nad dzieckiem. O ile w przypadku mieszkańców miast do 250 tys. tylko 2 proc. kierowców wyraziło takie oczekiwanie, to w przypadku zmotoryzowanych mieszkańców metropolii ten element ubezpieczenia był ważny dla niemal co dziesiątego z nich (9 proc.).

 

Nasze badania wskazują, że polscy kierowcy coraz przezorniej przygotowują się do dłuższych podróży samochodem, stąd rosnące wymagania wobec rynkowej oferty ubezpieczeń assistance. Ważny jest nie tylko zakres takiego pakietu, ale również wygoda korzystania z niego. Dlatego, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom aktywnych kierowców, Santander Consumer Bank dołącza do TurboKARTY bezpłatny pakiet assistance będący bardzo pomocnym i wygodnym rozwiązaniem pozwalającym ze spokojem planować urlop za kółkiem, i być przygotowanym na niespodziewane wydarzenia na drodze – mówi Joanna Szczegielniak, Dyrektor Departamentu Kart Kredytowych Santander Consumer Banku.

 

Pełny raport dostępny na stronie: https://www.santanderconsumer.pl/gfx/santander/userfiles/_public/karty_kredytowe/polak_w_drodze_2.0.pdf

 

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Santander Consumer Banku. W ankiecie telefonicznej, przeprowadzonej przez instytut IBRIS w dniach 9-10 marca 2017 r., wzięło udział 1100 aktywnych kierowców z całej Polski.