Efekty funkcjonowania ustawy refundacyjnej oraz koszty pośrednie leczenia to dwa ważne zagadnienia wpływające na polski system ochrony zdrowia, polską gospodarkę a przede wszystkich na polskich pacjentów i ich dostęp do opieki zdrowotnej.

Dlatego INFARMA, partner merytoryczny V Forum Ochrony Zdrowia, organizuje poświęcone tym tematom panele dyskusyjne, które odbędą się podczas XXIV Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału i aktywnej dyskusji. Oba panele poprowadzi dziennikarz i publicysta – Jacek Żakowski.  

 

***  

 

Panel „Polityka lekowa Państwa – ocena funkcjonowania ustawy o refundacji leków po dwóch latach obowiązywania”

Data: 3 września 2014, godz. 13.15 – 14.15

Tematem panelu będzie próba oceny funkcjonowania ustawy refundacyjnej po dwóch latach od jej wprowadzenia. Punktem wyjścia do dyskusji będzie kompleksowy raport przygotowany przez INFARMĘ oceniający wpływ ustawy na dostęp pacjenta do farmakoterapii oraz branżę farmaceutyczną. Paneliści porównają założenia towarzyszące wprowadzaniu regulacji z faktycznymi efektami ich funkcjonowania. Czy zostały zrealizowane planowane cele z punktu widzenia pacjenta i/czy płatnika?  Kto zyskał, a kto stracił? Czy i jakie skutki społeczne możemy już zaobserwować?

Udział w dyskusji wezmą:

    Stefan Bogusławski, Prezes Zarządu Sequence HC Partners Sp. z o.o
    Ewa Grenda – Prezes Zarządu, Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
    Tomasz Latos – Poseł, Przewodniczący Komisji Zdrowia
    Wojciech Matusewicz – Prezes, Agencja Oceny Technologii Medycznych
    Igor Radziewicz-Winnicki – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia
    Tomasz Szelągowski – Dyrektor Generalny, Federacja Pacjentów Polskich
    Jakub Szulc – Poseł na Sejm RP

Panel „Koszty pośrednie w ochronie zdrowia. Prezentacja raportu z pilotażu”

Data: 4 września, godz. 10.50 – 11.50

Kwestia starzejącego się społeczeństwa i aktywności zawodowej do 67 roku życia niesie ze sobą określone wyzwania nie tylko dla systemu ochrony zdrowia, ale także dla całej gospodarki. Podczas panelu zaprezentowany zostanie raport z pilotażowego projektu oceny technologii medycznej uwzględniającej koszty pośrednie, a więc obrazującej pełny obraz kosztów i korzyści wynikających z zastosowania konkretnej metody leczenia. Dyskutować będą m. in.: przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Gospodarki, ZUS, AOTM i eksperci z organizacji branżowych. Będą odpowiadać na pytania o istotność takiego pomiaru w szacowaniu korzyści ze stosowania technologii medycznych oraz  praktykę uwzględnienia tych kosztów w procesie oceny technologii medycznych i podczas podejmowania decyzji dotyczących ich finansowania ze środków publicznych.

Udział w dyskusji wezmą:

    Sławomir Neumann – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia
    Zbigniew Derdziuk – Prezes, Zakład Ubezpieczeń Społecznych
    Tadeusz Jędrzejczyk – Prezes, Narodowy Fundusz Zdrowia
    Jerzy Majchrzak – Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwa Gospodarki
    Wojciech Matusewicz – Prezes, Agencja Oceny Technologii Medycznych
    Paweł Sztwiertnia – Dyrektor Generalny, Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
    Magdalena Władysiuk – Wiceprezes, HTA Consulting

Będziemy wdzięczni za potwierdzanie obecności na adres:

Katarzyna Domańska

katarzyna.domanska@mslgroup.com

+48 534 772 534

Więcej informacji na stronie INFARMY:

http://infarma.pl/forum-ekonomiczne/xxiv-forum-ekonomiczne.html

Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA reprezentuje 30 wiodących firm sektora farmaceutycznego działających w Polsce, prowadzących działalność badawczo – rozwojową i produkujących leki innowacyjne. INFARMA jest członkiem międzynarodowych organizacji zrzeszających innowacyjną branżę farmaceutyczną (m.in. EFPIA), a także Pracodawców RP oraz Krajowej Izby Gospodarczej.