Prezydent Samsun oświadczył, iż miasto złoży wniosek o wpisanie na listę światowego dziedzictwa UNESCO parku przyrodniczego Kızılırmak. Teren ten jest domem dla największej ilości gatunków ptaków na terenie całej Turcji.


Turecki raj dla ptaków

Kızılırmak, czyli tzw. „Czerwona Rzeka” uchodzi do Morza Czarnego i jest najdłuższą rzeką Turcji. Park przyrodniczy w jej delcie (Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti) to siedlisko największej ilości gatunków ptaków w całym kraju. Dwa z czterech głównych szlaków migracyjnych tych zwierząt przebiegają właśnie przez terytorium Turcji, a jeden z nich przecina miasto Samsun. Stąd też pomysł ochrony tego unikatowego środowiska. Miliony ptaków dwa razy w roku tymczasowo zatrzymują się w delcie rzeki Kızılırmak, a setki tysięcy mieszka tam na stałe. Ponadto w delcie żyje 90% endemicznych gatunków tych zwierząt. 


Prace przygotowawcze

Prezydent miasta Samsun – Yusuf Ziya Yılmaz zapowiedział, że w przeciągu 2–3 miesięcy zostaną poczynione przygotowania, by umieścić Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti w spisie obiektów oczekujących na wpisanie na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Byłby to już kolejny turecki obiekt przyrodniczy znajdujący się pod ochroną UNESCO, zaraz po Pamukkale oraz Parku Narodowym Göreme.